GISportal
Jedeme i díky Vám

Harmonizácia techník bezpilotných lietadiel pre monitoring poľnohospodárstva a prírodných ekosystémov.

Vedci z celkovo 31 krajín sa spojili v spoločnom projekte s názvom “Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring“, v ktorom budú riešiť výskum využitia bezpilotných lietadiel pre poľnohospodárstvo a prírodné ekosystémy. V dňoch 14.-16. februára sa konalo v španielskej Valencii prvé pracovné stretnutie. Počas týchto dní sa uskutočnilo viacero brainstormingov a celodenný workshop.

Celý workshop bol rozdelený do troch nosných tém. Bezpilotné lietadlá pre monitoring životného prostredia, vegetácie a hydrológie. Riešilo sa najmä praktické využitie bezpilotných lietadiel. Dôraz sa kládol na nasadenie rôznych senzorov, hlavne termo a multispektrálnych kamier. Niekoľko prezentujúcich sa zameralo aj na svoj výskum a možnosti riešenia svojho aktuálneho výskumného problému pomocou využitia bezpilotných lietadiel.

Projekt sa nachádza na svojom začiatku. Z celkovej atmosféry spoločného stretnutia bolo cítiť veľkú chuť posunúť možnosti využitia bezpilotných lietadiel v kombinácii s rôznymi senzormi dopredu. Ako prvý výsledok je dostupný článok vo forme preprintu.

Videá z workshopu sú dostupné tu:

  • Sekcia 1: 

  • Sekcia 2: 

  • Sekcia 3:

 

Autor: Martin Mokroš

Share
Share