GISportal
Jedeme i díky Vám

Historická ortofotomapa z 50.let se otevírá (TZ)

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) společně s VGHMÚř Dobruška oznamuje změnu licenčních podmínek pro datovou sadu Historická ortofotomapa (50. léta).

Datová sada je nyní dostupná široké veřejnosti pod licencí CC-BY 4.0 (Uveďte původ 4.0 Mezinárodní). Při každém použití těchto dat je tedy nutné uvést licenci CC-BY 4.0, název díla a autory díla v tomto tvaru: Historická ortofotomapa ©CENIA 2010 a ©GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010, Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, ©MO ČR 2009.

Historická ortofotomapa (50. léta) zahrnuje vrstvy leteckých snímků převážně z let 1952-1954, doplněných o snímky z let 1937-1970 a 1996 tam, kde v daném období neexistují příslušné snímkové podklady. Ortofotomapa České republiky z historických snímků prvního plošného celostátního leteckého snímkování z 50. let vznikla v rámci projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) v roce 2010. Letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) Dobruška zpracovala společnost GEODIS BRNO, spol. s r.o. Více informací naleznete v metadatech datové sady.

Nově je veřejně poskytována dlaždicová prohlížecí služba WMTS Historická ortofotomapa (50. léta) na adrese: https://gis.cenia.cz/mapcache/ortofotomapa_historicka/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities. Prohlížecí služba je zároveň dostupná také jako WMS na adrese: https://gis.cenia.cz/mapcache/ortofotomapa_historicka/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities

Pro publikaci prohlížecích služeb CENIA využila open-source technologie. Dlaždice jsou uloženy v SQLite databázích a servírovány jsou přes technologii MapServer – MapCache. Dlaždice mají velikost 512px a formát image/jpgpng, k dispozici jsou zatím v souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG:5514), v dohledné době přibude ještě Web Mercator (EPSG:3857).

Zdrojová data jsou rovněž k dispozici ke stažení z cloudové služby CENIA. Snímky jsou ve formátu JPEG a obsahují i přidružené soubory World file ve formátu JGW, které nesou informaci o georeferencování snímků. Ke stažení jsou ZIP soubory pro jednotlivé kraje ČR s cca 4 km přesahem za hranice kraje (velikost souborů je 1 až 9 GB). Dále je k dispozici malý ZIP balíček (16 MB) s pěti ukázkovými snímky a dvě polygonové vrstvy ve formátu GeoPackage: Klady listů (tindex) a Roky snímkování.

Vrstvy jsou k nahlédnutí na Národním geoportálu INSPIRE.

Share
Share