GISportal
Jedeme i díky Vám

Hradec Králové se proměnil v centrum digitalizace

Ve dnech 13. – 14. května 2024 se pravidelně jako každé jaro, konal v prostorách Kongresového centra Aldis v Hradci Králové 26. ročník Konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Letos přivítala na 1 800 účastníků a 180 přednášejících. Vzhledem k bohatě nabitému programu, kdy přednášky probíhaly současně v šesti sálech, si každý účastník musel pečlivě naplánovat svůj program. Své služby zde nabízelo také přes 50 vystavovatelských firem. Pondělního zahájení se zúčastnili zástupci obou komor Parlamentu ČR, představitelé a ředitelé státních institucí a ředitelé předních ICT firem.

Slavnostní zahájení proběhlo ve Velkém sále, kde se chopil úvodního slova předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil. Mezi další významné řečníky se zařadili Martin Kupka (ministr dopravy), Ivan Bartoš (ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci) a Marian Jurečka (ministr práce a sociálních věcí). Všichni se shodli, že se podařilo nastartovat důležité procesy v oblasti digitalizace jejich ministerstev, slabinou však nadále zůstává “resortovost” budovaných platforem a v některých případech i jejich zastaralost. Ministr Jurečka připomněl úspěch Informativní důchodové aplikace (zkráceně IDA), která od svého spuštění v červenci 2021 překonala 2 miliony spuštění. 

Po slavnostním zahájení pokračovala série přednáškových bloků. Ve Velkém sále byl představen aktuální stav v oblasti Digitalizace stavebního řízení (DSŘ) a Digitální technické mapy (DTM) a jejich další pokračování. Následující blok se věnoval stavu a budoucnosti eGovernmentu v ČR. Mezi další neméně zajímavé přednáškové bloky patřily například: AI ve veřejné správě, Geoinformatika a prostorové informace, Vnitřní digitalizace úřadů, Elektronizace ve zdravotnictví, Smart city a Smart region nebo Nové technologie a přístupy v IT pro veřejnou správu. Program konference nabízí dobrou příležitost pro občany, zástupce státní správy a samosprávy i představitele soukromého i akademického sektoru k výměně zkušeností i sdílení dobré praxe. Přinášíme výběr přednášek, které nás zaujaly nejvíce. 

Portál geolokačních dat (Válva Jaroš, Ministerstvo vnitra)

Ministerstvo vnitra zakoupilo údaje o pohybu obyvatelstva od tří největších mobilních operátorů v ČR. Na základě těchto dat vznikl Portál geolokačních dat, kde je po zadání názvu obce možné dohledat údaje o pohybu obyvatelstva v konkrétní den i hodinu. Na příkladu Olomouce si můžeme znázornit fluktuaci občanů. Nejvíce lidí se v Olomouci pohybuje ve středu dopoledne (přes 128 000), zatímco nejméně se jich v tomto městě nachází v neděli dopoledne (circa 94 000). 

Corrency: osvědčený a spolehlivý nástroj pro digitalizaci obcí (Petr Stuchlík, Corco Systems a.s.)

Corrency je systém na podporu lokální ekonomiky, který radnicím umožňuje jednoduše a transparentně využívat finance určené k podpoře vybraných podnikatelských oblastí a místních občanů. Tento systém umožňuje platit tzv. correnty u vybraných obchodníků za předem definovaných podmínek. Služba je dostupná i pro občany, kteří nemají chytrý telefon nebo telefon vůbec nevlastní.

Parkovací koncepce města Jihlavy očima politika, občana a úřadu (Jiří Pokorný, Město Jihlava).

Jiří Pokorný, náměstek primátora Jihlavy, sdílel své dosavadní zkušenosti s parkovací politikou v Jihlavě. Nás hlavně zaujaly údaje ohledně monitorovacího auta a celkové finanční návratnosti návštěvnického parkování. Monitorovací auto v březnu 2024 najelo celkově 2 250 km a celkově zkontrolovalo 186 000 parkovacích stání. Celkově zaznamenalo 129 000 aut, přičemž 10–15 % nemělo parkovací oprávnění. V rámci návštěvnického parkování se během pracovního dne průměrně vybere 77 tisíc Kč (nejvíce ve středu – 80 tisíc Kč, nejméně pak v neděli a státních svátcích, např. o Velikonocích 11 tisíc Kč).

Většina prezentací a zvukových záznamů z přednášek je dostupná na oficiálních stránkách konference.

Součástí konference bylo i vyhlášení vítězů soutěží. Laureátem Ceny Český zavináč za rok 2024 se stala Digitální a informační agentura (DIA) za vývoj interaktivní aplikace Portálu občana na chytré telefony. Portál občana dlouhodobě usnadňuje a urychluje komunikaci občana se státem. Výhercem celostátního kola Zlatého erbu 2024 se stala Plzeň. V kategorii obcí, které nemají rozšířenou působnost, zvítězil Poděšín. Cenu Jana Savického za nejlepší zvládnutí kritéria povinné informace získala obec Mnetěš. Cena veřejnosti pak putovala do Moravských Budějovic a Líšťan.

Na konferenci ISSS můžete narazit na velice inspirativní spoluobčany. Doufáme, že se většího zapojení dočká i akademický sektor.

Autoři: Jiří Chovaneček a Pavel Němec


Share
Share