GISportal
Jedeme i díky Vám

HSI představuje nový přístup k tvorbě geometrických plánů (TZ)

Společnost HSI, spol. s r. o. uvolnila zcela nový softwarový nástroj určený k tvorbě geometrických plánů, z čehož vychází i název softwaru GmP. Tato softwarová nadstavba, z dílny HSI, rozšiřuje portfolio aplikačních nadstaveb v prostředí Bentley Systems.

Pomocí GmP je možné kompletně zpracovat geometrický plán od načtení měřených dat, přes zákres nového stavu až po vytvoření všech potřebných výstupů, a to včetně výstupu ve formátu VFK. Přínosných funkcionalit aplikace je nespočet, mezi nejpodstatnější patří: objektové řešení na úrovni celých parcel, možnost převzetí linií ze současného stavu, automatická tvorba výkazu výměr, komfortní prostředí s celou řadou podpůrných funkcí a mnoho dalších.

Nadstavba GmP je k dispozici jako samostatný produkt tak i jako modul do stávajícího produktu ProGEO. Základní princip GmP je založen na vzájemném propojení grafické a negrafické složky dat. Při zpracování se tedy daleko více používá „gisovksých postupů“ než u podobných aplikací.

Důvodem rozhodnutí vyvíjení nové nadstavby GmP byla vzrůstající poptávka zákazníků HSI po nástroji určeném pro tvorbu geometrických plánů. Výhodou tohoto nástroje je sjednocení nadstaveb společnosti HSI nad jedinou SW platformou Bentley Systems a tím i optimalizaci nákladů na softwarové řešení.

Share
Share