GISportal
Jedeme i díky Vám

HSI uvolnila EnPRO – nový softwarový nástroj pro projektanty ČEZ Distribuce, a. s. (TZ)

Společnost HSI, spol. s r. o., dodavatel komplexních IT řešení s využitím geoinformací, uvolnila zcela nový softwarový nástroj určený výhradně projektantům sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s názvem EnPRO. Tento nový softwarový produkt slouží ke zpracování a kontrole dat projektové dokumentace ČEZ Distribuce, a. s. dle požadavků metodiky DSO_ME_0139 a rozšiřuje tak portfolio aplikačních nadstaveb platformy MicroStation od Bentley Systems z dílny HSI.

EnPRO funguje jako kompletní technologická linka, která umožňuje zpracovat projektovou dokumentaci přesně podle požadavků aktuální revize metodiky DSO_ME_0139. Tato nadstavba obsahuje samozřejmě také kontrolní funkce, které garantují identifikaci veškerých chyb, resp. prohřešků proti této metodice, což uživatelé jistě velice ocení,“ uvedla Ing. Daniela Doksanská, vedoucí oddělení aplikačních nadstaveb z HSI, a dodala: „projektanti, kteří zpracují projektovou dokumentaci v našem novém produktu EnPRO, mají zajištěno, že na straně pracovníků dokumentace společnosti ČEZ Distribuce, a. s. data projdou bezchybnou kontrolou.“

Struktura systému

Součástí nadstavby EnPRO jsou definice grafických atributů, potřebné knihovny buněk a čar, ikony pro kreslení, šablony tiskových výstupů, ikony pro připojování referenčních výkresů, specializované kresebné funkce (řezy, vytyčení trasy, jednopólové schéma a další) a v neposlední řadě sada kontrolních funkcí pro provedení závěrečné verifikace dat.

„Skupina dodavatelů společnosti ČEZ Distribuce, a. s. je celkově velmi početná a totéž platí i o podmnožině firem zpracovávajících pouze projektovou dokumentaci. Vzrůstající počet požadavků a přání ze strany projektantů ČEZ nás přiměl, abychom se této oblasti hlouběji věnovali a vyvinuli zcela nový nástroj, který optimálně pokryje jejich potřeby,“ vysvětlila důvod vzniku nové aplikační nadstavby EnPRO Mgr. Petra Palečková, manažerka marketingu z HSI.

Základní cena systému je 48 000 Kč (bez DPH) s 2 měsíční zkušební dobou zdarma.

 

Share
Share