GISportal
Jedeme i díky Vám

Hýřící oceán

Podívejte se na oceán. Jak se neustále pohybuje a hýří. Následující animace ukazují mořské proudy na celém světě v období od června 2005 do prosince 2007.  Vizualizace byly vytvořeny pomocí výpočetního modelu ECCO2 (Phase II), který využívá NASA k předpovědím cirkulace a klimatu oceánů a mořského ledu. Ačkoliv model simuluje pohyby mořských proudů ve všech hloubkách, tak v animaci jsou zobrazeny pouze povrchové proudy. Tmavé vzory pod pohybujícími se proudy potom zobrazují batymetrii.

Druhá animace je výsledkem simulací stejného modelu, ale zaměřuje se na zobrazení Golfského proudu.

 

Share
Share