GISportal
Jedeme i díky Vám

Infocache, aneb nová soutěž od NICM

Národní informační centrum pro mládež (NICM) nachystalo „mládeži“ na léto soutěž s názvem Infocache, která je další mutací známe outdoorové aktivity geocaching.

Během prázdnin bude po celé republice schováno 200 otázek ve formě kartiček velikosti A6, tzv. Infocache. Některé otázky na nich budou volné, některé nabídnou soutěžícím možnosti. Úkolem soutěžících je najít minimálně 5 otázek a na ně správně odpovědět. Samozřejmě je povoleno pro správnou odpověď použít nápovědy, internetu atd. Seznam míst najdete zde.

Do konce srpna 2012 pak musí soutěžící poslat najednou všechny odpovědi na e-mail: soutez@nicm.cz. Vždy je třeba napsat číslo otázky a k němu správnou odpověď. Je možné poslat najdenou více než 5 odpovědí. Do slosování se odpovědi rozdělí na skupinky po pěti. Slosované budou zvlášť. Případně je možné poslat více e-mailů s odpověďmi.

Z došlých správných odpovědí budou vylosování výherci 6.9.2012 během oslavy 20 let NICM. Výherce zvláštní ceny bude také vyhlášen 6.9.2012. Výherci budou e-mailem kontaktování a domluví se s nimi způsob předání výhry.

 Pro účast není nutné mít GPS navigaci, místa budou popsaná i slovně, tak aby byly otázky k nalezení. Některé Infocache budou viditelné, jiné skryté. Vždy označené číslem otázky, které je nutné přidat ke správné odpovědi. Po nalezení Infocache a zapsání si čísla otázky a otázky, vracejte kartu zpět, pro další soutěžící! Pokud na určeném místě cahce nenajdete, napiště na soutez@nicm.cz!

Ceny: hlavní cena zpáteční jízdenka Student Agency do jakékoli Evropské destinace kam StudentAgency jezdí, druhé místo digitální fotoaparát.

Zvláštní cena: digitální fotoaparát pro toho, kdo najde a zodpoví nejvíce otázek. V případě stejného počtu se bude losovat.

Share
Share