GISportal
Jedeme i díky Vám

Informácie o štátnych hraniciach SR budú na internete

Ministerstvo vnútra SR poskytne širokej verejnosti na internete bezplatný prístup k informáciám o štátnych hraniciach SR. Prostredníctvom stránky Informačného systému Štátne hranice (ISŠH) bude možné bezplatne prezerať hraničné mapy, popisy štátnych hraníc, údaje o hraničných znakoch, ich fotografie a ďalšie informácie o aktuálnom priebehu a vyznačení štátnych hraníc SR.

Údaje, ktoré poskytuje stránka ISŠH, obsahujú informácie o hraničných dokumentárnych dielach zaznamenávajúcich priebeh a vyznačenie štátnych hraníc tak, ako to ustanovujú medzinárodné zmluvy. Obsah týchto dokumentov poskytovalo doteraz ministerstvo len v sídle odboru správy štátnych hraníc v Bratislave.

Zdroj: Teraz.sk

Share
Share