GISportal
Jedeme i díky Vám

INSPIRE: Národní metadatový profil a stav v Evropě

Nejskloňovanějším slovem na geoinformační scéně posledních několika let je pravděpodobně  INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), iniciativa a směrnice, která si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. V současnosti technická pracovní skupna pro metadata ustavená národním Koordinačním výborem INSPIRE (KOVIN) uzavírá odborné interní připomínkování první verze českého metadatového profilu, jehož vznik vyvolala postupná implementace INSPIRE a potřeby praxe. Prohlédněte si jej skrze Českou asociaci pro geoinformace (CAGI), která dala k dispozici k nahlédnutí aktuální znění našeho národního metadatového profilu. Jak dále informuje CAGI, připomínky jsou stále vítány. Pokud usilujeme o kvalitní produkty a pozitivní efekt implementace INSPIRE, tak je potřeba, aby byl připravovaný metadatový profil maximálně kvalitní v rámci současných možností a znalostí. V souvislosti s INSPIRE zmiňme ještě ukončení připomínkování draftu posledního prováděcího pravidla pro síťové služby (Spatial data services) a služby umožňující spuštění služeb prostorových dat (Invoke services).

V rámci celoevropského INSPIRE byla zároveň zveřejněna poslední 6. edice zpráv State of Play, které se zabývají aktivitami souvisejícími s INSPIRE v jednotlivých členských státech v období 2010 – 2011. Stejně jako v předchozích pěti případech je obsahem zpráv zejména popis, analýza a hodnocení stavu NSDI/NGII (National Spatial Data Infrasructure / Národní geoinformační infrastruktura) ve 34 evropských zemích. Pokud vás nezajímá dění v Evropském měřítku, můžete se podívat přímo na českou zprávu. Stále k dispozici je také souhrná zpráva platnou k červenci 2011 nebo vyhodnocení podrobného dotazníku týkajícího se přímo aspektů implementace INSPIRE & NSDI.

 

Share
Share