GISportal
Jedeme i díky Vám

Inspirujme se… udržitelností – shrnutí letošního ročníku konference

První národní konference věnovaná směrnici INSPIRE nazvaná Inspirujme se… proběhla v r. 2008 a od té doby se v jejím konceptu leccos změnilo. Termín konference byl posunut do zimních měsíců a k tradiční česko-slovenské spolupráci se v letošním roce přidala i spolupráce mezinárodní – konference byla spojena s úvodní konferencí projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE. Akce se konala ve dnech 14. – 15. 2. 2017 v hotelu Park Inn v Praze. Hlavním tématem, které se jednotlivými prezentacemi prolínalo více než kdy dříve, byl udržitelný rozvoj na místní úrovni – tedy v obcích, městech a regionech.

Obou konferenčních dnů se zúčastnilo celkem 120 lidí z 10 evropských zemí, především ze střední a východní Evropy. První den byl kvůli účasti projektových partnerů celý v angličtině, druhý den se střídaly prezentace v češtině a slovenštině. Akce měla podporu Evropské komise – mezi přednášejícími byli zástupci Evropské komise a JRC – Společného výzkumného střediska EK.

Projekt Attractive Danube je zaměřen na posílení víceúrovňové a mezinárodní spolupráce v oblasti územního plánování vedoucí k celkovému zvýšení územní atraktivity Dunajského regionu. Účastníci konference se během prvního dne vedle základních informací o projektu Attractive Danube seznámili s příklady využití a zpracování především prostorových dat a ukázkami z praxe – na příkladu konkrétních zahraničních měst. Z prezentací často zaznívala potřeba harmonizace dat, která usnadní jejich další zpracování a využití. První konferenční den zakončila panelová diskuse zaměřená na udržitelný rozvoj měst a regionů.

Druhý den v příspěvcích konference Inspirujme se… zazněla řada podnětných informací, jak mohou různá data, a to nejen ta shromažďovaná v rámci INSPIRE, přispívat pro lepší fungování úřadu a vyšší informovanost veřejnosti; zkrátka tak, aby město fungovalo lépe, bylo otevřenější vůči svým občanům a lidé se v něm cítili dobře. Takto využívaná data by měla být kvalitní, dostupná a ideálně harmonizovaná do jednotné podoby. Současně je nutné řešit, jak zpracovat a zpřístupňovat velké objemy dat, jak data správně interpretovat, získat z nich požadované informace a ty zpřístupnit široké veřejnosti. Data zveřejňovaná v rámci INSPIRE mohou celému procesu významně pomoci. Samotní občané se mohou více zapojovat do rozhodovacích procesů, nebo sami přispívat sběrem dat – k tomu slouží stále častěji využívané komunitní projekty.

Další informace naleznete na oficiálních stránkách konference, včetně fotografií a prezentací z akce.

Konference Inspirujme se... 2017  Konference Inspirujme se... 2017

Share
Share