GISportal
Jedeme i díky Vám

Institut plánování a rozvoje vypracoval nejpodrobnější analýzu Prahy (TZ)

Zajímá vás, kde v Praze bydlí cizinci nebo kolik kilometrů cyklostezek se v posledních letech postavilo? Chcete vědět, kolik lidí bydlí na sídlištích nebo jakým způsobem se Pražané přepravují nejčastěji? Odpovědi na tyto otázky naleznete ve třetí aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy z dílny IPR, kterou minulý týden schválili pražští zastupitelé. “Územně analytické podklady jsou výstupem průběžného monitoringu města. Jsou jakýmsi snímkem stavu Prahy v daném okamžiku”, uvádí Eliška Bradová z IPR. Dokument, který je aktualizován každé dva roky, identifikuje hodnoty, problémy, limity a záměry Prahy a nabízí městu doporučení, co by mělo řešit, zejména prostřednictvím územního plánování.

Územně analytické podklady jsou založeny na nejpodrobnějších údajích, které jsou pro Prahu k dispozici. Skládají se z map, grafů i doprovodných textů a rozebírají stav a vývoj různých tematických oblastí města – od životního prostředí, způsobů využití a fungování města, až po dopravní a technickou infrastrukturu. Dokument se také velice detailně zabývá ekonomickou infrastrukturou, od základní občanské vybavenosti přes obchod, služby, pracovní příležitosti, až po rekreaci. V neposlední řadě ÚAP analyzují dodržování principů udržitelného rozvoje.

Současná aktualizace, kterou schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy 26. března, vznikla v kontextu hlubších veřejných diskuzí nad novým směrováním města. Za novinku tak lze považovat větší provázanost mezi ÚAP, vznikajícím Metropolitním a Strategickým plánem, koncepcí veřejných prostranství a dalšími rozvojovými dokumenty. Územně analytické podklady jsou k dispozici na webu.

Grafická část ÚAP na webu IPR
Grafická část ÚAP na webu IPR
Share
Share