GISportal
Jedeme i díky Vám

Interaktivní vizualizace migračních tras ptáků

National Geographic zveřejnil moc pěkné interaktivní vizualizace popisující migraci ptáků na západní polokouli. Z této vizualizace se čtenář může dozvědět spoustu zajímavostí o stěhovavých ptácích. Například to, že délka některých tras může dosahovat více než 70000 km (což je téměř dvojnásobek obvodu zeměkoule). Zajímavé je také zobrazení tras přes noční snímek Země, který ilustruje jeden z velkých problémů, kterým je zmatení ptáků jasnými světly a následné kolize s výškovými budovami. Kromě obecných informací je představeno sedm různých migračních strategií sedmi druhů ptáků, a to včetně audiozáznamu jejich zpěvu. 

Nejzajímavější je ale celkové zpracování stránky, kdy jsou přímo v textu automaticky přehrávaná videa s animacemi průběhu migrace a celkově stránka působí opravdu pěkně. Animace byly vytvořeny na základě satelitních snímků hnízdišť a z dat získaných v projektu eBird, kdy byli ptáci pozorováni dobrovolníky přímo v terénu. 

Vizualizace vznikly při příležitosti stého výročí přijetí zákona o migrujícím ptactvu, který měl ptáky ochránit před bezohledným zabíjením. Rok 2018 byl tedy vyhlášen rokem ptáků. 

Share
Share