GISportal
Jedeme i díky Vám

Izochrony, aneb kam se dostanete za určitý čas?

Mapa časové dostupnosti, aneb co jsou to Izochrony? Jedná se o linie, na mapě či grafu, které spojují místa se stejnou časovou hodnotou. V dopravě se často izochrony používají pro zobrazení míst dostupných z určitého místa v určitém čase. Analýzou časové dostupnosti se věnuje i stránka Isochronus Application, která prezentuje zajímavý mash-up and google maps podkladem, který umožňuje uživateli zobrazit dojížďkovou/docházkovou vzdálenost z určitého místa, při stanovení doby dojížďky/docházky.

Izochrony ve vzdálenosti 1, 2 a 3h od Prahy

Uživateli jsou k dispozici 3 možnosti dopravy – jedná se o automobil, kolo a pěší chůze, s tím, že poslední dvě varianty jsou zatím pouze v testovacím módu. Podle testování redakce jsou varianty chůze a kolo stále nedokonalé a je třeba brát tyto výsledky s určitým nadhledem.

Srovnání izochrony o hodnotě 15 min pro chůzi, kolo a automobil

Problematice izochron a jejich anamorfozního zobrazování se v České republice věnuje například RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., jehož článek Unipolar Anamorphosis and its use in Accessibility Analyses si můžete přečíst zde.

Ukázkou trochu jiné vizualizace, za použití izochrony, může být „mapa“ z dílny německé propagandy před 2. světovou válkou, zobrazující nebezpečí z českých letadel.

Malý národ ohrožuje Německo

Share
Share