GISportal
Jedeme i díky Vám

Jak dlouho žijeme? A jak dlouho z toho jsme zdraví?

Koncem minulého roku se na webových stránkách Washinghton Post objevil článek pojednávající o tom, jaká je očekávaná délka života lidí ve 187 zemích světa. Autoři pak vytvořili graf, kde tento ukazatel srovnali s dobou, kdy lidé nejsou nemocní. Výsledná interaktivní vizualizace pak přehledně ukazuje, jaká byla situace v roce 1990 a 2010, a to jak u žen, tak i u mužů.

Vše vychází ze studie J. A. Salomona a kolektivu z Institute for Health Metrics and Evaluation v americkém Seattlu. Autoři vypočítali očekávanou délku života z četností výskytu více než tisícovky nemocí, kdy navíc každá nemoc měla svou váhu dle její závažnosti (ta byla zkoumána na vzorku 30 tisíc osob). Následně odečetli dobu, kdy lidé těmito nemocemi trpěli, aby získali „zdravou“ délku života.

Očekávaná délka života stále roste, nicméně délka zdravého života ne nijak závratně. Pokud odstartujeme od roku 1990, tak každý rok navíc v očekávané délce života představuje přibližně 9 a půl měsíce toho zdravého. Zbytek jsme v průměru nemocní. Pokud vybereme vzorek osob 50 let a starších, tak s každým přidaným rokem v očekávané délce života je již pouze šest měsíců těch zdravých. Zní to logicky. Avšak stojí nám za to žít déle, ale méně ve  zdraví? Odpověď většiny respondentů je jasná: ANO.

A jak to tedy s námi vypadá? V České republice se mužům od roku 1990 do 2010 zvýšila očekávaná délka života o 6 a půl roku na 74,3 let, ženám pak o zhruba 5 let na 80,7 let. Muži v Česku pak pro rok 2010 ukrajují z této hodnoty 64,1 let zdravého života, ženy o něco více – 67,9 let. Z toho vyplývá, že ačkoliv ženy u nás žijí v průměru asi o 6 let déle, tak jejich život ve zdraví tomu není tak úměrný jako u mužů. Muži promarodí asi 13,5 % svého života, kdežto ženy plných 16 %. Tyto výsledky mohou vyvolat různé sociologické úvahy. Do těch se zde ale pouštět nebudeme. Proto komentujte vy a sdělte nám i ostatním svůj názor pod článkem.

Na celou vizualizaci a jiné státy se můžete podívat na stránkách Washinghton Post. A jak vést zdravější život vám může poradit obrázkový návod ve 12 krocích

Share
Share