GISportal
Jedeme i díky Vám

Jak se s povodněmi „popraly“ Litoměřice?

O povodňových aplikací jsme toho již napsali hodně (Praha, Krizová mapa, GEODIS a jejich UAV, Česká asociace pojišťoven, aj). Litoměřice sice nemají GIS mapový portál se zaměřením na povodně, ale i jejich mapa uzavírek, splnila základní úkol – informovala občany města o aktuální situaci. Po 48 hodinách existence má téměř 3000 návštěv. (Běžná návštěvnost je do 10 unikátních přístupů denně).

Limnigraf byl poškozen již v pondělí v průběhu noci, hladina Labe v Litoměřicích se běžně pohybuje kolem cca 280 cm a kulminovala v noci ze středy na čtvrtek na 906 cm. Pod vodou je široké okolí města Litoměřice. Zcela zaplaveny jsou obce Nučničky, Nučnice, Křešice, České Kopisty, Nové Kopisty, Mlékojedy, zčásti pak celá řada obcí podél Labe a Ohře. Tyršův most je uzavřen, jedinou spojnicí přes Labe zůstal most Generála Chábery.

Fotografie Litoměřic byla pořízena 5.6.2013 cca ve 14h z Radobýlu.
Fotografie Litoměřic byla pořízena 5.6.2013 cca ve 14h z Radobýlu.

Ing. Leona Slabochová // správce GIS, oddělení informatiky // Městský úřad Litoměřice

Share
Share