GISportal
Jedeme i díky Vám

Jaká byla 25. konference GIS Esri v České republice

Rok se s rokem sešel a pražské kongresové centrum se na začátku listopadu opět stalo centrem všech příznivců produktů Esri, Envi či geoinformatiků jako takových. Po lehce stagnujícím trendu posledních let byl letošní ročník pozitivním překvapením, už jen to, že po 14 letech byla konference okořeněna osobní účastí samotného zakladatele a CEO firmy Esri Jack Dangermonda, si zaslouží pochvalu. Pojďme se podívat, jaká tedy 25. konference GIS Esri v ČR byla.

Velkým tahákem konference byla přítomnost Jacka Dangermonda
Velkým tahákem konference byla přítomnost Jacka Dangermonda

Středa:

Zahájení konference bývá již tradičně v duchu monotématických přednášek od předních odborníků. Stejně tomu bylo i letos, kdy tématickou linkou, která spojovala všechny přednášky, bylo klima (jeho změny, průběh, ovlivnění člověkem apod.). Zajímavým zpestřením byla přednáška koncipovaná jako rozhovor mezi populární moderátorkou počasí Taťánou Míkovou (mimochodem doktorkou přírodních věd a spoluautorkou mnoha odborných publikací) a Radimem Tolaszem z Českého hydrometeorologického ústavu. Na jejich velmi dynamický přednes navázal Zdeněk Venera z České geologické služby s prezentací o podzemní vodě v ČR, která byla jistě skvělá po odborné stránce, ale ne všechny účastníky zaujala. Naopak velmi pozitivně byla hodnocena přednáška Zdenka Žaluda z Mendelovy univerzity v Brně, který se během 30 minut snad ani nenadechl a strhujícím prezentačním výkonem probudil i doposud spící část publika. Závěr úvodní sekce patřil opět Radimu Tolaszovi. Obecně lze říci, že nápad na monotématické úvodní bloky je zajímavou ukázkou GIS v jednotlivých oblastech, na druhou stranu, pokud vás například nezajímá příliš otázka klimatu, tak vás dvě a půl hodiny hned na začátku moc nepotěší. Mimo přednášky je úvodní sekce také určena poděkováním a oceněním. Cenu za inovativní přístup k nasazení GIS převzali zástupci města Jihlava.

Poobědovou část začal člověk z nejpovolanějších, a to ředitel ARCDATA PRAHA Petr Seidl a prozradil, že dostat do Prahy ředitele Esri trvalo celých 14 let, ale úsilí se vyplatilo. Jack Dangermond spustil perfektně připravenou přednášku pod názvem GIS – Enabling a Smarter World, ve které upozornil na roli geoinformačních systémů v současném světě, jejich přesah i vliv na každodenní život miliard lidí po celém světě. Často se opíral o pojmy jako interoperabilita, Open Data či trendy Internet of Things (IoT), vektorové dlaždice apod. Jeho blok byl zakončen jako obvykle atraktivním promo videem z dílny Esri. Následující sekce byla věnována novinkám v celé rodině produktů Esri pod taktovkou Radka Kuttelwaschera. Ten de facto reagoval na současné trendy – orientace na webový GIS, nárůst mobilních zařízení a enormní objem dat (pozn. předpokládaný objem dat v roce 2016 na internetu je 1.1 ZB – wikipedie prozradí, kolik nul toto číslo má). Z pohledu Esri produktů je zásadní informace v tom, že do konce roku by měla vyjít nová verze ArcGIS Pro (v1.4) i ArcGIS for Desktop (v10.5). Orientace na ArcGIS Pro má přinést řadu dnes již standardních funkcí (které Esri prezentuje jako novinky), např. lepší časová osa, implementace heat-map, časoprostorové krychle (space-time cube), zdokonalené animace či editace prvků v reálném čase. Ze sérii prezentací byl dán jasný impuls zákazníkům, trendem bude stále užší propojenost webové a desktopové platformy v kombinaci s distribuovanými daty.

Technologické minisemináře byly příjemným osvěžením programu
Technologické minisemináře byly příjemným osvěžením programu

Pomyslným technologickým vrcholem byl bezpochyby workshop vektorové dlaždice. Tomu, na co mnozí z nás čekali (a alespoň částečně očekávali již před rokem), byla letos věnována celá sekce. Matej Vrtich představil princip vektorových dlaždic i jejich využití v produktech Esri. Pokud se ptáte, v čem jsou vektorové dlaždice lepší, pak za zmínku stojí, že výchozí Esri podkladová mapa má v rastrových dlaždicích 20TB, které byly v clusteru generovány několik týdnů. Vektorová alternativa o velikosti pouze 13 GB byla vygenerována za 8 hodin. ZABAGED pro území ČR ve formě vektorových dlaždic o velikosti 1GB byl na osobním počítači hotový za 20 minut. Esri přebírá princip vektorových dlaždic od Mapboxu, proto využívá i stejnou strukturu. Výhodou zmiňovaného řešení je mj. možnost definování prakticky neomezeného množství obsahu i stylování pro jedny a tytéž data. Momentálně Esri pod službou Vector Basemaps Beta (autor: esri_vector) nabízí 9 mapových stylů, avšak uživatel si může vytvořit libovolný vlastní styl, což bylo v rámci workshopu prakticky vysvětleno. Z dalších jmenovaných pozitiv je to rychlejší přenos dat, dynamické popisky, offline režim či možnost definovat různý obsah/styl pro různé měřítka. Vektorové dlaždice nás tak de facto odkazují zpět v historii na jedny z prvních GIS učebnic či článků, ve kterých se objevoval pojem “multiměřítková databáze”

Ve středeční sekci zaměřené na utility dostala velký prostor Pražská plynárenská a.s., potažmo její dceřiná společnost Informační služby – energetika. V uplynulém roce tam migrovali na zbrusu nový GIS, kdy si uživatelé pochvalují možnost využívat většinu potřebných funkcí v prostředí lehkého klienta ve webovém prohlížeči. Dále následoval příspěvek, ve kterém Václav Wiesner (ISE, a.s.) a Lukáš Macur (Asseco CE) informovali o využití nejnovějších technologií Esri při zavádění nového provozně-technického informačního systému. Mohli jsme tedy vidět zářný příklad toho, jak se GIS stává ve velkém koncernu vskutku klíčovým systémem.

Paralelně se sekcí o správě inženýrských sítí a majetku probíhala sekce o veřejné správě a eGovernmentu, kde svoji zajímavostí vystupovaly dvě prezentace – GeoHub – nová éra GIS města Brna a využití GIS švýcarskou administrativou. Obě přednášky přinesly řadu zajímavých příkladů a ukázek, jak lze inovativně využívat GIS v dnešní snaze o Smart Cities. Tradičním završením středečního dne bylo setkání většiny zúčastněných v neformálním duchu u bohatého rautu.

Vizualizace hlukových modelů okolo letiště v Zurichu
Vizualizace hlukových modelů okolo letiště v Zurichu

Čtvrtek:

Čtvrteční den nastartoval blok pro veřejnou správu Olomoucký start-up Urban Planner. Toto rozšíření ArcGIS for Desktop slouží pro modelování potenciálu území a je již v současnosti nasazen u řady uživatelů. Jedním z nich je také Kraj Vysočina. Po úvodním představení funkčnosti modelu Jaroslavem Burianem si vzala slovo Miroslava Stloukalová z oddělení územního plánování. Prezentovala praktické nasazení nástroje při posouzení vhodnosti návrhových průmyslových ploch v územním plánu Moravských Budějovic. Její kolega Martin Tejkal z oddělení správy GIS prezentaci zakončil ukázkami možností vizualizace výstupů v prostředí ArcGIS Online.

Diskuzně bohatá byla také dopolední sekce GIS v dopravě, kde spíše kontroverzi způsobil nový geoportál ŘSD (nebude poskytovat data veřejně, pouze formou WMS, nový web v roce 2016 není responsivní, tedy na mobilních zařízeních není zobrazení pro uživatele ideální). Pracovníci firmy VARS Brno, byli zastoupeni hned ve dvou přednáškách a lze vyzvednout jejich kvalitně odvedenou práci. Před dopolední přestávkou zakončil blok GIS v dopravě Tomáš Řezník z Masarykovy univerzity. Prezentoval svůj veřejně prospěšný počin v podobě Atlasu přístupnosti centra Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tento projekt od roku 2009 doznal již své třetí aktualizace a mapuje více než 3000 veřejně přístupných budov. Překvapující byla zejména velká meziroční dynamika změn, která dosahuje až 15 %. Přičemž trend není jednoznačný a nedá se tak říci, že by bezbariérových budov v Brně přibývalo. Problematika se nedotýká pouze tělesně postižených, ale podobnou situaci řeší také rodiče s kočárky, a proto vyvolala tato prezentace v sále zájem a pozitivní diskuzi.

img_4716
Jak tvořit Story Maps (česky Mapy s příběhem) ukázal mimojiné školák Ondřej Sladky

Dopolední sekce věnovaná GIS ve vzdělávání nabídla řadu zajímavých a názorných přednášek. Sylva Vorlová z ARCDATA PRAHA uvedla blok informací, že Esri obecně začíná podporovat ve větší míře vzdělávání (každý uživatel pod licencí tak má např. přístup k výukovým materiálům). Esri zavedlo portál Esri training, MOOC kurzy, kanadská mutace stránek poskytuje celou řadu webinářů, český zástupce připravuje sekci vzdělávání a výzkum. Hodinovou přednášku na téma GIS ve výuce, podpořenou celou řadu vlastních zkušeností z univerzitního prostředí ve Španělsku přednesl Michael Gould. Následoval sled příkladů z českého prostředí, své zkušenosti konkrétně prezentovali zástupci Univerzity Palackého v Olomouci, Technické Univerzity Liberec, Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity.

Z odpoledních uživatelských přednášek přilákala úvodní prezentace Violy Dítětové a Antonína Bača bohaté osazenstvo. Po loňském úspěchu v soutěži Mapa roku nabídli upravenou mapovou aplikaci Analýzy výškopisu rozšířenou o nástroje umožňující provádět analýzy viditelnosti. I přes počáteční drobné technické potíže se nakonec podařilo vymodelovat ukázky a přesvědčit publikum, že aplikace je skvělá. Služba je dostupná na Geoportálu ČÚZK, vyzkoušejte sami.

Závěrečná sekce se nesla v duchu poděkování a vyhlašování výsledků. Petr Seidl nejprve tradičně bilancoval. Letošního ročníku se zúčastnilo 927 účastníků, v 10 hodinách přednášek a 6 hodinách přednášek o technologiích bylo předneseno 38 referátů v 9 tematických blocích. Soutěž v poznávání satelitních snímků vyhrál Miroslav Kopecký, ze 85 odevzdaných tipů, jich hned 75 bylo správných. Následně vyhlásil prof. Voženílek výsledky posterové soutěže. V hlasování odborné poroty (ve složení prof. Voženílek, doc. Čada, doc. Halounová, dr. Peňáz, doc. Šíma) se na 3. místě umístil poster č. 1 Jana Miklína “Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje”, na 2. místě poster č. 35 autorů Čtyroký, Kyzlíková, Soukup “Co nám říkají data mobilních operátorů o lidech v Praze a okolí” a na 1. místě poster č. 15 stejných autorů pod názvem “Digitální plán: Metropolitní plán jako informační systém”. V hlasování veřejnosti nejvíce zaujal megaposter č. 7 Aleny Vondrákové “Map Design – Tips & Tricks”. Zcela na závěr pak ředitel Seidl poděkoval jak organizátorskému týmu v čele s Janem Novotným tak návštěvníkům a 25. ročník Esri konference prohlásil za ukončený.

Share
Share