GISportal
Jedeme i díky Vám

Jaká byla ISSS 2013 v Hradci Králové

Ve dnech 8. a 9. dubna se již tradičně konala v Hradci Králové konference Internet ve státní správě a samosprávě 2013. Hlavní témata pokrývala např. projekty e-governmentu v ČR, základní registry, trendy v ICT v souvislosti s veřejnou správou, moderní technologie měst a obcí a také GIS a mapové služby. Konferenci opět předcházelo slavnostní zahájení, které moderoval Jakub Železný a kde nechyběl ani předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka.

Jelikož se první den konalo hned několik paralelních sekcí, tak si redakce Gisportal.cz vybrala ty geoinformaticky aspoň trochu blízké, konkrétně ICT v dopravě a krizovém řízení. Hned jako první vystoupil Martin Pichl z Ministerstva dopravy, aby ukázal využití ITS (inteligentní dopravní systém) a GNSS v nebezpečných situacích. Byl zmíněn koncept tzv. eCall – automatického tísňového volání 112 přímo z vozidla, jež se již dnes pomalu promítá do evropské i české legislativy. Trojice pánů (Luděk Prudil a Tomáš Faško z Ministerstva vnitra a František Štefan z České pošty) pak představila koncepci nových technologií pro tísňové volání a operační řízení složek IZS (Národní informační systém IZS – zkratka NIS IZS). Samotný projekt NIS IZS nazývaný „Střecha“ (obrázek níže) má jako jeden ze tří pilířů také jednotný systém GIS, který hraje klíčovou roli při zpracování a poskytování informací pro složky IZS. Pro někoho může být zajímavostí, že správu nad celým systémem dostal na starosti Odštěpný závod ICT České pošty, jež vznikl teprve kolem roku 2010. Veškeré údaje potřebné pro složky IZS budou uloženy ve třech duplicitních datacentrech (dvě budou na České poště a jedno na velitelství HZS v Olomouci) tak, aby při výpadku jednoho datacentra v rámci nějaké krizové situace mohlo naskočit záložní a byl tak zajištěn nepřetržitý provoz.

NIZ_IZS
NIZ IZS – „Střecha“

Na druhý den byl nachystán blok přednášek v geoinformatických tématech – další rozvoj GIS v ČR a aktuální projekty a jejich dopad. V první části promluvili již tradiční účastníci této konference, konkrétně Eva Kubátová (Ministerstva vnitra), Eva Pauknerová (ČÚZK) a Jiří Čtyroký (Ministerstvo vnitra), a řeč byla také tradičně o Digitální mapě veřejné správy (DMVS), směrnici Inspire, národní prostorové infrastruktuře, základních registrech (zejména RÚIAN) či obecných otázkách e-governmentu. Ke konci první části se dostal ke slovu i Lubomír Jůzl (Kraj Vysočina) a i on ztratil několik slov o stavu DMVS na území jeho kraje a zdůraznil, že do budoucna bude důležité podporovat sdílení dat a služeb a také upravit eGovernment koordinační roli Ministerstva vnitra. Rovněž zmínil, že pro Digitální technickou mapu (DTM) bude klíčové sjednotit služby různých správců dat a vyřešit jejich role, práva a povinnosti právě vůči DTM. Kraj Vysočina navíc provozuje geoportál DMVS, kde lze editovat vlastní obsah v několika připravených mapových kompozicích (např. v rámci kompozice „Čistá Vysočina“).

Cista_Vysocina
Mapová kompozice „Čistá Vysočina“

Druhá část geoinformatického bloku začala svižnou, svěží a zajímavou prezentací Radka Kuttelwaschera (ARCDATA PRAHA s.r.o.) o možnostech ArcGIS Online, ESRI cloudu a propojení Esri Maps s MS Office. Mnozí z vás jistě ví, že již nyní je možné přidat „mapové okno“ do kancelářského balíku MS Office 2010 a vyšší a využít tak například nástrojů pro geokódování údajů z Excelu. Byl také krátce představen ESRI koncept cloudových služeb a Radek Kuttelwascher zdůraznil, že to neznamená nahrazení klasického desktopového řešení, nýbrž jeho doplnění. Novinkou u ArcGIS Online je tzv. Location Analytics, který umožňuje nastavení uživatelského rozšíření obsahu. O aktuálnosti použití ArcGIS Online také svědčila ukázka či návod, jak si lze již teď pomocí mobilní aplikace ArcGIS prohlížet data RÚIANu ve vašem chytrém telefonu. Od pracovníků ARCDATA PRAHA jsme se také dozvěděli, že pravděpodobně v příštím roce přijde nová verze desktopu ArcGIS ve verzi 11 a že to bude opravdu revoluční skok (pro pamětníky obdobná situace jako když se přecházelo z ArcView 3 do ArcGIS 8). Poté se na řadu dostali pracovníci ČÚZK, resp. Zeměměřického úřadu, a poreferovali o ZABAGED a Geonames, RÚIANu či rozvoji služeb na Geoportálu ČÚZK.

www.isss.cz
Esri Maps v Excelu

Konference ISSS 2013 ukázala, jak je potřeba koordinovat činnost jednotlivých úřadů veřejné správy a jakou roli hrají projekty jako DMVS, DTM či základní registry. Škoda ovšem je, že přítomné publikum nebylo nijak aktivní a neproběhla téměř žádná diskuze. Možná to je dáno i tím, že veřejná správa je trošku „nudná“, nicméně velice důležitá. Pokud vás zajímá více o uvedených tématech, navštivte stránky konference, kde jsou všechny přednášky volně ke stažení.

Share
Share