GISportal
Jedeme i díky Vám

Jaká byla konference GIS Esri v ČR

Již tradičně se v listopadu koná konference GIS Esri v ČR, kdy letošní ročník a jeho hlavní program proběhl minulou středu a čtvrtek (8. až 9. listopadu 2017) opět v Kongresovém Centru Praha. Téměř tisícovka účastníků konference z 327 organizací se mohla těšit ze série přednášek známých tváří české geoinformatiky, ale i významných zahraničních hostů. Mezi ně patřili Dean Angelides zodpovědný za všechny mezinárodní aktivity Esri, nebo specialista na problematiku správy inženýrských sítí a telekomunikace Thiago Carvalho.  Plánovaná přednáška generálního ředitele společnosti Esri Schweiz Petera Jägera se bohužel z důvodu jeho nemoci nemohla uskutečnit. Z českých přednášejících předvedl zajímavou přednášku detailně hodnotící výsledky nedávných voleb Tomáš Lebeda (UP Olomouc), Jiří Horák (VŠB-TU Ostrava) ostrým tempem ukazoval možnosti socioekonomických mikroanalýz a Martin Ouředníček (UK Praha) a Jiří Čtyřoký (IPR Praha) poodhalili možnosti geografických analýz pro atlasovou tvorbu či vymezování socio-ekonomických center Prahy.

Středeční odpoledne i celá čtvrteční náplň konference byla rozdělena do tří sálů, kde byly přednášky seskupeny podle jednotlivých témat. Na programu bylo také několik praktických workshopů, zaměřených zejména na oblast 3D vizualizace v GIS a představení novinek u ArcGIS Pro a ArcGIS Online. V Severním sále se středu uskutečnily dva workshopy, a to o Exploreru for ArcGIS s ukázkou nasazení při “reálné situaci” v terénu a workshop ukazující kompletní workflow platformy ArcGIS na příkladu plzeňské ZOO (v akci byly vidět např. Esri Story Maps, Collector for ArcGIS, ArcGIS Explorer i další). V sále Terasy 1 například ukázala dvojice Tauer a Černý z ČEPSu, jak se přechází z excelovské evidence přenosové soustavy do efektivního GIS řešení, Marek Tkáčik následně ukázal, jak České radiokomunikace dokázaly sjednotit několik původně nekompatibilních řešení na jedno funkční. Nakonec byla řeč o standardech XML u DTM. Ve Společenském sále proběhla ve středu večer sekce o eGovernmentu. V přednáškách zazněly apely na urychlení schvalování staveb, chvála na dostupnost dat INSPIRE, ale také kritika v souvislosti s identifikací dat INSPIRE v Česku. Na konci přednáškového bloku v hlavním sále uklidnil ještě všechny posluchače příspěvek o vlivu GDPR na poskytování dat ČÚZK. Večer prvního konferenčního dne patřil tradičně společenskému večeru, doprovodný program zpestřila také cestovatelská přednáška o putování po švýcarských železnicích a jejích kuriozitách.

Obří poster o výsledcích ANO a ČSSD
Obří poster o výsledcích ANO a ČSSD

Čtvrteční ráno v hlavním sálu patřilo městům. Zaujal především příspěvek o představení aktivit města Brna pod názvem GISMB (GIS města Brna), který odhalil širokou paletu poskytovaných mapových služeb pro občany moravské metropole. V severním sálu na workshop o rastrovém GIS a DPZ navázaly přednášky s ukázkou použití družicových dat (Sentinel), resp. dronů v zemědělství a pokroku v technologiích precizního zemědělství. V sekci Životní prostředí pak zástupce ČHMÚ představil vývoj aplikace na předpověď bleskových povodní. Článek o této aplikaci vyšel také v podzimním vydání časopisu ArcRevue. Přednášející zdůraznil především současnou potřebu tzv. “nowcastingu”, tedy naprosto přesné předpovědi na následujících 60–120 minut. Následovaly neméně zajímavé přednášky o skenování podloží v řekách a jezerech, či o vývoji zástavby a infrastruktury ve vybraných chráněných územích ČR, především pak v Krkonoších. V dalších z uživatelských přednášek lze vypíchnout referát od dvojice Křepelková a Prokeš z Central European Data Agency, která představila první kroky k naplnění vize mobility poskytované ve formě služby. O pokročilosti analýz pro vyhodnocení dat ÚAP v Olomouckém kraji pohovořil Harbula a Burian, kteří předvedli, jak standardizovat a dále pracovat s indikátory pro územní plánování. Na konci bloku uživatelských přednášek v Severním sále předvedl svou vizi nasazení GIS Jindřich Holeček z Policie ČR pro nasazení v Ústeckém kraji, kdy na příkladu několika trestných činů demonstroval důležitost prostorové informace.

foyer konference
Foyer konference GIS Esri v ČR (před svačinou)

Závěr celé konference patřil tradičně řediteli ARCDATA PRAHA Petru Seidlovi, který shrnul konferenci v číslech a společně s Vítem Voženílkem z Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil výsledky soutěží. A právě o závěrečných číslech, výsledcích soutěží i o tom, co GISportal.cz na konferenci zaujalo, se dozvíte v dalším příspěvku o konferenci GIS Esri v ČR.

Share
Share