GISportal
Jedeme i díky Vám

Jaká byla valná hromada CAGI?

Poslední dubnový den se na Novotného lávce v Praze konala letošní valná hromada České asociace pro geoinformace (CAGI), která měla za úkol nejen shrnout činnost CAGI za rok 2012, ale také představit plány asociace na rok 2013.

Je bohužel smůla, že ze současných 122 individuálních členů na Novotného lávku dorazilo jen 15. Původně mělo dorazit o několik členů předsednictva více, ale na poslední chvíli se jich několik z různých důvodů omluvilo, a tak konferenční sál působil spíše prázdně.

Začátek jednání byl ve znamení zprávy revizní komise, která mimo jiné prezentovala hospodaření CAGI za předchozí rok, ve kterém CAGI skoncila s cca 80 tisícovým dluhem, který byl způsoben především neúspěšnou žádostí o grant a náklady s tím spojenými. Zároveň je pozitivní, že více než 1/3 příjmů CAGI tvoří členské příspěvky.

Dále následovala prezentace na téma „Využití svobodných geoinformačních služeb v cloudu“ od Vojtěcha Dubrovského z VŠB-TUO, po které se objevila intenzivní diskuze o právních aspektech využívání WMS/WFS aj. služeb v cloudu. Tato přednáška byla součástí představení nové odborné skupiny CAGI – OS25 – open source a open data.

Poslední část patřila prezentaci nové strategie CAGI a plánů na rok 2013, mezi kterými bude důležitá předpředevším konference GIVS 2013, která se uskuteční taktéž na Novotného lávce na konci května.

Zajímavou informací může být, že GEODIS Brno i společnost Intergraph opustily řady strategických členů CAGI, mezi kterými zůstala už jen společnost Gepro. Dalším postřehem z valné hromady může být informace, že CAGI v současné době nemá na členský poplatek v EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information), který je 3 500 EUR. Existuje zde snaha domluvit se na in-kind platbě, tedy formou služby, ale tato varianta je stále pouze v jednání mezi zástupci CAGI a EUROGI.

Přestože se po nástupu Karla Janečky do vedení CAGI stalo mnoho pozitivního (nový web asociace, revize členů, snaha o větší transparentnost, aj.), bude trvat jěště nějakou dobu, než se CAGI opět dostane finančně na nohy. Hlavní otázkou zůstává: Proč (ne)jste členy CAGI? Co od členství očekáváte? Kam by CAGI měla směřovat?

[poll id=“6″]

Share
Share