GISportal
Jedeme i díky Vám

Jaké příspěvky zazní letos na Geomatice v projektech na Kozlu?

Podívali jsme se pod pokličku programu letošní Joint konference pořádané již 5.-6. 10. 2016. Konference sdružující Geomatiku v Projektech s konferencí Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (ISAF) nabízí letos několik zajímavých sekcí. Již teď víme, že první den (středa) bude zaměřen na akademické příspěvky a začne anglickou sekcí. Jazyk jednání se pak v průběhu středy překlopí do češtiny. Čtvrtek pak proběhne již v češtině a zaměří se na spolupráci veřejné sféry s komerční sférou a univerzitami. Společným jmenovatelem zde bude problematika rozvoje eGoverrmentu, naplňování Akčního plánu GeoInfoStrategie a již řešené projekty TAČR Beta. Bude představena iniciativa 202020.cz s vizí využívat moderní technologie pro zjednodušení komunikace mezi občany a jejich státem, kdy nezbytnou podmínkou pro úspěšný rozvoj a pokrok v oblasti eGovernmentu, ale také celkově digitální ekonomiky jako akcelerátoru rozvoje celé ekonomiky České republiky, je nalezení co nejširší shody politické reprezentace České republiky napříč politickým spektrem a na všech úrovních veřejné správy. Signatáři iniciativy 202020.cz jsou přesvědčeni, že je nezbytné efektivně spolupracovat se soukromým sektorem, který již elektronické služby občanům a firmám úspěšně poskytuje a může se stát v mnoha případech vzorem pro využití on-line služeb. Signatáři iniciativy považují za klíčovou podmínku úspěšného rozvoje elektronických služeb také transparentní komunikaci veřejné správy se zástupci ICT průmyslu i spolupráci se zástupci škol, vědeckých a výzkumných pracovišť, odbornou veřejností a zástupci médií. Rozvoj elektronických služeb by měl být prioritou, kterou sdílí a podporují všechny části české společnosti. 

Z dalšího obsahu konference se můžeme těšit na následující: Zemědělství bude zastoupeno zejména studiemi zaměřujícími se na ověření relevance a způsoby zpracování geodat pro precizní zemědělství. V památkové péči se podíváme na zajímavý objev českých archeologů v centrálním Súdánu a ukážeme si několik přístupů k prostorové dokumentaci a vizualizaci kulturního dědictví i v Česku (hrad Rýzmburk, lokalita Paště, a další). Jsme rádi, že opět uslyšíme i novinky z Národního památkového ústavu, zejména o projektu Památkového katalogu. 3D sekce letos kromě překrytu s památkovou péčí poskytne i vhled do 3D katastru nemovitostí a v neposlední řadě budeme hledat strategie čtení 3D map. Dopravní sekce bude hodně věnována intenzitám dopravy – od popisů jejich modelování až po jejich nasazení např na reálnou situaci plánovaných uzavírek v Plzni. Z technologických příspěvků zmiňme již tradiční geosenzory, představení referencování videa i snad živou prezentaci SLAM laserového skeneru.

Program konference bude zveřejněn na stránkách konference ve středu. Již teď můžeme prozradit, kde se odehraje společná večeře, oproti předchozím ročníkům je změna, u tradičního plzeňského typu pohoštění ale zůstaneme – potkáme se tentokrát v Comixpubu.

 

Na viděnou na Kozlu!

Za organizátory,

Karel Jedlička

Share
Share