GISportal
Jedeme i díky Vám

Jaký byl Student GIS Projekt 2012 (reportáž)

Před nedávnem (25. září) se konalo finále studentské soutěže v podobě konference s názvem Student GIS Projekt 2012. Tradiční akce pořádaná společností ARCDATA PRAHA byla již 8. ročníkem a tentokrát se konala na půdě České zemědělské univerzity, konkrétně ve spolupráci s Fakultou životního prostředí. Do areálu v pražském Suchdole se tento rok kvalifikovalo 21 studentů se svými pracemi a bylo zastoupeno celkem 10 vysokých škol. Ti co cestovali pomocí MHD, tak si po výstupu z autobusu mohli zkusit své orientační smysly, jelikož areál univerzity je opravdu rozlehlý. Avšak organizátoři akce neponechali nic náhodě a připravili analogovou navigaci (šipky na stromech, vývěskách, patnících a zídkách) přímo až do foyeru konference. Ti automobilní mohli pro změnu otestovat nový systém závor v areálu.

 (foto: Jan Novotný, via arcdata.cz)

V přednáškové místnosti pro diplomové a disertační práce zazněla úvodní slova od organizátorů a zástupkyně místní univerzity Petry Šímové, která tak suplovala nepřítomnost děkana Fakulty životního prostředí Petra Skleničky. No a v porotách se sešla řada odborníků z akademické sféry jako například Aleš Čepek, Lena Halounová, Václav Čada, Vilém Pechanec, Igor Ivan a další. Jelikož byla konference pořádána v paralelních sekcích (magisterské/disertační a bakalářské/seminární práce), tak nebylo v silách GISportálu obsloužit obojí. Vypíchneme tak některé z příspěvků. Jako první v magisterské sekci vystoupil Jakub Barteska, aby představil architekturu vzdělávacího portálu pro výuku botaniky s podporou GIS postaveném na ArcGIS Vieweru pro Flex. V diskuzi bylo doporučeno, aby u možnosti vyhledávání v databázi flory bylo využito tzv. fuzzy vyhledávání z důvodu navrácení více relevantních výsledků v případě, že byl dotaz vágně definován. Po něm vystoupil pozdější medailista David Novák, jež ukázal spojení geoinformatiky s archeologickým výzkumem. Ač je sám archeolog, tak použití GIS mu v práci významně pomohlo. Právě toto je příklad mezioborové spolupráce, která bude v dalších letech klíčovou záležitostí geoinformatiky – tedy hlubší zapojení geoinformačních nástrojů do ne implicitně geografických oborů.

 (foto: Jan Novotný, via arcdata.cz)

Přenesme se nyní do bakalářské sekce, kde Tomáš Hedrich ukázal výsledky své práce, které se reálně protnuly s praxí. Na základě GIS analýz vytvořil totiž nový jízdní řád MHD města Zábřeh, který navazuje na vlakové jízdní řády ve městě, které leží přímo na železniční tepně koridoru Ostrava-Praha. Bakalářský blok byl ochuzen kvůli nemocem o některé příspěvky, nicméně Gabriela Pekárková, další medailistka, nechyběla a představila svou práci o elektronické podobě atlasu hospodářského rozvoje Libereckého kraje. Tento její atlas používá technologii ArcGIS for Server a moderních webových nástrojů. Vše bylo designováno s ohledem na uživatele atlasu, čemuž odpovídá vzhled i funkcionalita celé aplikace a plánuje se také optimalizace pro chytré telefony včetně bezdrátového mobilního tisku. V bakalářské sekci zaujala také pozdější vítězka Lucie Koucká zabývající se 3D rekonstrukcí zaniklých částí města Dobříš či Jana Strejcová se svými spoluautory s hodnocení interoperability leteckého laserového skenování.

 (foto: Jan Novotný, via arcdata.cz)

Vraťme se ale do magisterské sekce. Kamil Novák představil svou práci zabývající se analýzou změn reliéfu okolí Jezera Most a pomocí zajímavých vizualizací ukázal, jaký byl vývoj povrchu do současnosti a nastínil možnosti obnovy krajiny v tomto těžařském prostředí. Po něm následoval Tomáš Pelc, který se věnoval kvantitativnímu odhadu vegetace pomocí metod obrazové spektroskopie, aby jej u řečnického pultu vystřídal Petr Vahalík se svou prací pojednávající o modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí GIS. Celou sekci pak zakončil se svým východoevropským přízvukem Vitalii Kostin a svou prací ohledně analýzy obytných ploch v Praze.

Neopomenutelnou částí celého dne byla také posterová sekce, v níž se rovněž soutěžilo. K vidění byly sumarizované výsledky prací mnoha přítomných přednášejících i dalších studentů zúčastněných alespoň nonverbálně touto formou.

A jak to celé dopadlo? Zde jsou výsledky:

Bakalářské a seminární práce

  • 1. místo: Lucie Koucká, 3D rekonstrukce zaniklých částí města Dobříš (Univerzita Karlova v Praze)
  • 2. místo: Gabriela Pekárková, Elektronický atlas hospodářského rozvoje Libereckého kraje (Technická univerzita v Liberci)
  • 3. místo: Jana Strejcová a kol., Zhodnocení interpretability leteckého laserového skenování (Západočeská univerzita v Plzni)
Diplomové a disertační práce
  • 1. místo: Petr Vahalík, Modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz (Mendelova univerzita v Brně )
  • 2. místo: Tomáš Pelc, Kvantitativní odhad vegetace pomocí metod obrazové spektroskopie (Česká zemědělská univerzita v Praze)
  • 3. místo: David Novák, Studium drobných vrchnostenských sídel vrcholného středověku a mladšího novověku v prostředí GIS (Západočeská univerzita v Plzni)
Posterová sekce
  • 1. místo: Jan Russnák, 3D model areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (Masarykova univerzita v Brně)
  • 2. místo: Lucie Koucká, 3D rekonstrukce zaniklých částí města Dobříš (Univerzita Karlova v Praze)
  • 3. místo: Petr Vahalík, Modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz (Mendelova univerzita v Brně)
 (foto: Jan Novotný, via arcdata.cz)
Všem vítězům i zúčastněným gratulujeme. No a co říci na závěr. Snad jen to, že abstrakty příspěvků i náhled vítězných posterů jsou ke stažení na stránkách konference. Určitě stojí za to se na další ročník podívat a nejlépe se jej zúčastnit. Jedinou podmínkou je mít chuť a pracovat s produkty Esri. Budeme se těšit příště na viděnou.

Share
Share