GISportal
Jedeme i díky Vám

Jaký byl ÚP GIS Bítov 2013

Již tradičně se v Bítově konal v posledních květnových dnech seminář Územní plánování a geografické informační systémy 2013. Letos to byl ročník skoro jubilejní devatenáctý a motto konference „Renesance multioborového setkávání“ bylo zcela naplněno. Na tuto čtyřdenní akci bylo přihlášeno přes 100 účastníků, kteří rozhodně nemohli litovat času zde stráveného (i vzhledem k tomu, že první den v Bítově vydrželo příjemné počasí).

Celá akce byla zahájena ve výstavním sále, kde byla instalována výstava vývoje územních plánů (ÚP) města Klimkovice a kde promluvila hned pětice osob včetně starosty Klimkovic. Nechyběl slavnostní přípitek, ke kterému každý přítomný obdržel sklenici na víno, jíž podle rad organizátorů měl schraňovat celý den (účel byl večer při Urbaništi Night zcela zřejmý…).

slavnostní zahájení
slavnostní zahájení

Po pauze byl zahájen přednáškový blok Urbaniště 2013. Nešlo ani tak o přednášky, ale spíše o filozoficko-vědeckou diskuzi v neformální atmosféře s pozvanými hosty. Zazněly tak myšlenky, které se architektu Ivu Motlovi zrodily v hlavě ve vaně a které pojednávaly o paradoxech ÚP aneb teorii nedokonalého popisu skutečnosti v souvislosti s územními plány. Zajímavým přirovnáním pak řečník jemně zbagatelizoval metodu SWOT, kdy vznesl řečnickou otázku, že když vyjde Slunce, tak je to hrozba nebo příležitost? Poměrně trefně shrnul formát Urbaniště architekt Vladimír Dujka, který vysvětlil, že se toto slovo skládá z „urban“ a „hřiště“ a že to prostě znamená, že se při tomto typu diskuze má něco dít. A taky dělo. Celé odpoledne bylo plné živých diskuzí. Vznesl také důležitou otázku, zda-li se v územním plánování opravdu plánuje, anebo jen reaguje na vzniklé situace. Dodal, že má pocit, že spíše pouze reaguje a to není dobře. Květoslava Körberová (Správa CHKO Pálava) bohužel nemohla z rodinných důvodů přijet, avšak poslala důležitý vzkaz, že vše, co řešíme, je pomíjívé a neměli bychom to s tou důležitostí přehánět. Celým odpolednem se pak neslo jedno důležité heslo – komunikace. To připomněl i Eduard Kovala (Spolek pro obnovu venkova a starosta Bělotína), který zdůrazňoval potřebu mezioborové spolupráce při řešení územních plánů. Příjemné zpestření v zápětí obstaral svou přednáškou prorektor brněnské International Business School Stanislav Hubík, který hovořil o dromologické dromoskopii dromosferické dromokracie… Pokud nevíte, o čem píšeme, tak zkuste slovník cizích slov. Ve zkratce – vše pojednává o zrychlujícím se čase a o tom, že dnešní společnost (tu geoinformatickou či územně-plánovačskou nevyjímaje) je stále více orientována na čas. Následovala diskuze s publikem, kdy se probírala problematika venkova (zejména zastavení dotací venkovu), nutnost intenzivnější spolupráce územních plánovačů a představitelů samospráv a také to, že by územní plány měly být více orientovány na samotné občany. Po diskuzi a večeři proběhlo všemi očekávané Urbaniště Night, volně přeloženo jako ochutnávka místních vín.

Urbaniště Night
Urbaniště Night

Druhý den odstartoval územně-plánovacím praktikem, na kterém byly prezentovány konkrétní problémy a práce z praxe, včetně té akademické. Jako první si vzala slovo architekta Ludmila Konečná a na příkladu města Klimkovice ukázala, jak vnější vlivy dokáží promlouvat do územního plánu. Z dalších řečníků vybíráme Ladislava Čapka (GEOSENSE s.r.o.), který přítomným předal zajímavé informace o tom, jak to chodí s územním plánováním a geoinformatikou v USA. Věděli jste, že již od dob Lincolna se stanovilo, že každý 17. blok budov bude škola a každý 25. park? Ladislav Čapek ještě zmínil, že v USA to chodí podle motta – Make it easy, make it functional, make it happen. Akademici z Univerzity Palackého v Olomouci ve svém bloku přednášek ukázali výsledky svých diplomových prací a byla také představena zajímavá extenze pro ArcGIS for Desktop s názvem Urban Planner 2.0 z dílny Stanislava Štastného a Jaroslava Buriana (UP Olomouc). V druhém bloku tohoto dne ukázal Michal Souček (Plzeňský kraj) a Vladimír Klimeš (Jihomoravský kraj) současný stav jejich GIS pracovišť (a aplikací) a rozhodně se mají čím chlubit. Významným hostem byl Adam Chvaja (Seznam.cz), který vede firemní oddělení mapových služeb. Anoncoval letošní příchod tzv. turbomap, ve kterých budou nejaktuálnější údaje o adresách, ulicích nebo i jednosměrkách. Během jednoho dne bude totiž mít za úkol kartografická redakce zapracovat změny a svépomocí vyvinutý mapový engine pro distribuci síťových služeb je přes noc zapracuje do prostředí Mapy.cz. Padla také informace o tom, že Mapy.cz jsou přímo napojené na RÚIAN s týdenními aktualizacemi. Po krátké přestávce přednášel o zkušenostech s říčním mapováním Miroslav Rychtařík (Státní plavební správa) a v jeho neformálně pojaté prezentaci jste se mohli dozvědět také to, co je nápoj zvaný „drátěnka“ – v poměru 1:1 smíchaný rum a ocet. Redakce GISportal.cz nápoj zkusila, ale neustála a musela jet domů.

Přednáškový sál
Přednáškový sál

Pokud se ale v podobné atmosféře vedl i zbytek semináře ÚP a GIS Bítov 2013, tak byl jeho úspěch zaručen. Vzhledem k formátu celé akce a otevřenosti diskuzí nám nezbývá nic jiného, než doporučit příští ročník, který se koná 28. až 30. května 2014.

Share
Share