GISportal
Jedeme i díky Vám

Japonsko plánuje navigaci s centimetrovou přesností

Mitsubishi Electric, hlavní dodavatel japonského navigačního systému QZSS, informoval, že je na dobré cestě ke spuštění první komerční celostátní polohovací technologie s centimetrovou přesností. Ve zkušebních testech bylo dosaženo průměrné přesnosti 1,3 cm v horizontální poloze a 2,9 cm v poloze vertikální. QZSS (Quasi-Zenith Satelite System) slouží k doplnění a vylepšení vlastností GPS v Japonsku. Japonský úřad pro vesmírnou strategii plánuje vyslání 3 nových družic na konec roku 2015. Bude se jednat o 2 družice se šikmou dráhou letu a jednu družici s geostacionární dráhou letu. Plánovaný rozpočet tohoto kroku je zhruba půl miliardy amerických dolarů. Tyto satelity se připojí k družici vyslané v roce 2010. Plná konstelace systému by pak měla sestávat celkem ze 7 družic. Japonská vláda rovněž plánuje využít systém pro zasílání krátkých varovných zpráv při katastrofách, kdy může dojít k poškození pozemního systému. Více na stránkách IEEE spectrum.

Share
Share