GISportal
Jedeme i díky Vám

Jaro v Olomouci aneb jaké bylo ICA spring 2018

Ve dnech 27. – 30. dubna 2018 se v Olomouci na půdě Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci konal pod záštitou Mezinárodní kartografické asociace ICA Joint Workshop ATLASES–CONITION–USABILITY. Na organizaci se podílely tři odborné komise ICA, a to Commission on Atlases, Commission on Cognitive Issues in Geographic Information Visualization a Commission on Use, User and Usability Issues.

Cílem pořadatelů bylo propojit dosažené poznatky, názory a výzkumné aktivity tří kartografických skupin a vyvolat tvůrčí diskuse nad všemi možnými tématy, které jednotlivé komise řeší. Pro rozvoj kartografie jako vědy jsou takové diskuse nezbytné.

Program workshopu se skládal z jednoho jednodenního semináře, pěti diskusních námětů, 21 referátů a tří praktických seminářů. Program byl sestaven tak, aby se příspěvky všech tří témat (atlasy, kognice, použitelnost) prolínaly a účastníci různých zaměření si mohli poslechnout i příspěvky z jiných oblastí. Všechny příspěvky si vyslechlo 50 účastníků z 15 zemí světa v čele s prezidentem ICA prof. Kraakem, generálním sekretářem prof. Zentaiem a viceprezidenty Rodriguez a Voženílkem.

Jednodenní seminář proběhl v pátek 27. 4. a jeho téma bylo Reproducibility in Cartography. Účastníci se shodli na tom, že je nutné aby byla metodika uživatelských studií v kartografii náležitě popsána a ideálně aby byla naměřená data zpřístupněna dalším výzkumníkům, kteří by tak mohli tyto studie reprodukovat a ověřit zjištěné výsledky. Travis White z univerzity v Kansasu prezentoval databázi uživatelských studií (od roku 2000). Tato databáze s názvem CartoBase je dostupná zde. Během celého semináře byl vytvářen report, který je dostupný zde

Z mnoha zajímavých prezentací nyní vybíráme alespoň aplikaci Lake Level Viewer, kterou představil Robert Roth, nebo první výsledky ze sledování aktivity uživatelů atlasu Švýcarska představené René Sieberem. Nejen o těchto tématech se brzy dočtete v některém z dalších článků na GISportálu. 

Účastníci si užili i společenské části, a to procházku historickou Olomoucí, prohlídku nejvzácnějších varhan v ČR, výlet na Macochu a Punkevní jeskyně a večeři v pivovaru Černá hora. Všichni zúčastnění se shodli na velkém přínosu workshopu a přání pokračovat ve společných seminářích.

Více informací, včetně abstraktů příspěvků a fotografií, je na webu workshopu http://spring2018.upol.cz/.

Share
Share