GISportal
Jedeme i díky Vám

Jedna Praha nestačí, aneb jak naše hlavní město vypadalo před 50 lety?

Někdo říká, že Prahy má dost a někdo zase namítne, že Prahy není nikdy dost. Co tak mít dvě Prahy? V reálu to asi není možné, teda pokud nemyslíme Prahu na Slovensku či Prahu v USAInstitutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) však vytvořil aplikaci, která umožňuje srovnání, jak vypadala Praha v roce 1953 a v roce 2013. Technologicky je řešení postaveno na ArcGIS API for JavaScript a data jsou uložena na ArcGIS for Server. Zajímavostí je, že aplikace dokáže vyhledávat i jednotlivé parcely z katastru a tím pádem si můžete najít velmi konkrétní místo pro srovnání.

Dvě Prahy tak umožňují porovnávat podobu jednoho území ve dvou časových obdobích zachycené na ortofotomapách. V tuto chvíli můžete dnešní stav Prahy porovnat s obdobím před 60ti lety na podkladě leteckých snímků. Aplikace nabízí nahlížení do historie města. Letecké snímky ilustrují přehledně vývoj městského prostředí, umožnují nacházení míst, která prošla dramatičtějšími změnami i ta, která v téměř nezměněné struktuře zažíváme v podobě, jak je znaly i naše babičky. Lidé tedy mají možnost porovnat, jak vypadaly tradiční průmyslové čtvrti (Smíchov, Vysočany), území, na kterých dnes leží rozsáhlá pražská sídliště (např. Jižní město, Bohnice) nebo mozaika polí na okrajích dnešního města.

Výhodnou vlastností mapy je možnost uzamknout pohled v obou oknech tak, že posunujete jednou mapou a synchronizovaně se vám posunuje i mapa druhá. Jinou možností je sladění měřítka mapy v obou mapových oknech. Pro snazší orientaci slouží volitelné zapínání popisků v mapě, tj. názvy současných ulic ve velkém detailu území nebo názvy městských částí a katastrů pro zobrazení celé Prahy.

Jak vypadalo letiště Vaclava Havla před 50ti lety?
Jak vypadalo letiště Vaclava Havla před 50ti lety?
Share
Share