GISportal
Jedeme i díky Vám

Jiří Podhorecký a jeho překlady

Jiřího Podhoreckého možná neznáte, ale s jeho prací jste se již asi setkali. Je to překladatel rozhraní open-source software (vč. GISových, či pluginů do QGIS). Seznam překladů, na kterých se podílel je úctyhodný, níže je ukázka jen několik z nich! Asi sluší poděkovat, za obrovský kus práce, který pro naši komunitu dělá – díky! Rozhovor s ním najdete nyní na Digital Impact Alliance

 • DHIS2 – úplný překlad aplikačního rozhraní, hlavních modulů, dokumentace. Průběžná aktualizace, doplnění překladu metadat od WHO
 • Lizmap – úplný překlad GIS software na webové zobrazení QGIS projektů a mapových dat Další překlady souvisejících softwarů od stejného výrobce a úplný překlad dokumentace.
 • Decidim – úplný překlad webové aplikace na participativní rozhodování. K tomu úplný překlad veřejné webové strany na Decidim.org  Dále překlad všech veřejně dostupných a aktualizovaných pluginových modulů, které rozšiřují funkčnost Decidim.
 • HOT Tasking Manager – úplný překlad rozhraní pro komunitní humanitární mapování. v koordinaci s českou skupinou Missing Maps CZ / SK kteří mi zprostředkovali první zkušenosti s tímto softwarem
 • LearnOSM – velká část překladu výuky a dokumentace k mapování na OpenStreetMap včetně překladů humanitárního mapování a strategií k pořádání mapathonů
 • MapSwipe – úplný překlad mobilní aplikace na humanitární mapování, související s HOT Tasking Manager verze 4
 • Geopapparazzi Server a klientské mobilní aplikace – překlad rozhraní a uživatelské příručky pro uživatelské mapování v terénu s pomocí GPS a fotoaparátu, je možné data uchovávat mimo OSM a později exportovat do různých formátů
 • Vespucci – částečný překlad mobilní aplikace pro Android zařízení na tvorbu a úpravu mapy OpenStreetMap
 • uMap – překlad online mapové aplikace na vytváření uživatelských map a integraci do jiných webových aplikací
 • Odoo – převážný překlad rozsáhlé ERP aplikace na řízení firemních procesů. Přeloženy jeho bezplatné i placené moduly. Pokračuji v překladu nových verzí už od verze 11
 • KoboToolBox – serverový software pro mobilní příjem a zpracování formulářových dat.
 • DIALkatalog projektových a softwarových řešení Nadace Digital Impact Alliance. Překlad včetně podrobné dokumentace nasazen online.
 • TerriaJS – překlad uživatelského rozhraní pro javascriptovou knihovu usnadňující tvorbu a prezentaci mapových projektů prezentovaných na webu. Katalogová webová geoprostorová platforma vizualizuje WMS, WMTS, WFS, KML, GeoJSON, CSV, CZML, GPX a mnoho dalších prostorových formátů
 • Tania – lokální  aplikace pro domácí zahrádkáře pro správu své zeleninové zahrady, záhonků a políček.
 • Qrop – aplikace na správu pro malé a střední pěstitele ovoce a zeleniny. Aplikaci lze spustit i lokálně a používat bez internetu na platformách Windows MacOS A Linux.
 • SORMAS – úplný překlad aplikace na záznam a zpracování dat k epidemiím v reálném čase.  Nejen Covid-19 ale i dalších typů infekčních onemocnění.
 • iNaturalist – částečný překlad online prostředí a mobilní aplikace pro pozorování fauny a flory. Aplikace má celosvětový rozsah. Projekt občanské vědy a sociální síť pro přírodovědce, dobrovolníky a biology založená na sdílení pozorování po celém světě.
 • TEKSI wastewater –  částečný překlad modulu a dokumentace pluginu do QGIS na zpracování projektů odpadní vody
 • TEKSI drinking water – překlad dokumentace pro plugin do QGIS na zpracování projektů rozvodu pitné vody ve vodovodní síti
 • Goteo – vícejazyčná platforma na crowdfundingu sociálních a environmentálních projektů podle Cílů udržitelného rozvoje SDG 2030
 • Open Food Facts – databáze potravin na shromažďování, vyhodnocování a sdílení dat o složení a kvalitě potravin, s celosvětovým rozsahem. Překlad rozhraní serverové aplikace, překlad mobilní aplikace a produktů a plnění české databáze potravin
 • OpenDroneMap – úplný překlad aplikace včetně části dokumentacena záznam a zpracování geodat pořízených z dronů.
 • Citizen OS – bezplatná rozhodovací platforma používaná především v Estonsku
 • Airesis  – sociální síť pro e-demokracii
 • Alaveteli  – pomáhá občanům psát žádosti o svobodu informací a automaticky publikovat jakékoli odpovědi.
 • Animal Shelter Manager  – řízení zvířecích útulků, jejich provoz, ošetření zvířat, následné umístění atd…
 • Apache Fineract Mifos X  – vyspělá platforma s otevřenými API, zatímco Fineract CN je cloudová nativní architektura mikroslužeb podporující také otevřená bankovní API
 • CKAN – otevřený datový portál otevřených zdrojů pro ukládání a distribuci otevřených dat.
 • ClimMob  – navrhování a řízení projektů participativního testování s využitím přístupu tricot.
 • Consul  – umožňuje institucím a organizacím provádět nejdůležitější procesy v přímé účasti občanů
 • CoopCycle  – kooperativní doručování jídel, potravin a zboží s pomocí kol
 • DesInventar UNISDR – Správa informací o katastrofách podle Sendai Framework
 • Disaster Openroute Service  – plánovač trasy se spoustou navigačních funkcí nad OpenStreetMas vyvinutých především pro humanitrní účely.
 • Field Papers  – Umožňuje tisknout vícestránkové atlasy pomocí několika stylů map
 • FreedomBox  – soukromý server pro neodborníky: umožňuje vám nainstalovat a nastavit serverové aplikace na vlastní hardware  pomocí několika kliknutí.
 • FrontlineSMS – Distribuce a shromažďování informací prostřednictvím textových zpráv. Software funguje bez připojení k internetu a s mobilním telefonem a počítačem. Aplikace je nyní nedostupná
 • Fruit Radar – můžete použít k vyhledání jedlých rostlin a jejich sdílení online. Když najdete jedlou rostlinu, rádi ji sdílíte s ostatními
 • Genesys PGR – online platforma, kde najdete informace o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství (PGRFA) konzervovaných v genových bankách. Jazykové varianty bohužel nejsou nasazeny online
 • GeoNetwork  – katalogizační aplikace pro prostorově odkazované zdroje. Jedná se o katalog informací o poloze.
 • GeoNode – nasazení infrastruktur prostorových dat (SDI)
 • GNU Health  – zdravotnický informační systém poskytující následující funkce: Elektronické lékařské záznamy Nemocniční informační systém Zdravotní informační systém. částečný překlad.
 • InaSafe – realistické scénáře dopadů přírodních rizik pro lepší plánování, připravenost a reakce. Plugin pro QGIS – úplný překlad, zatím nenasazeno do aktuálního vydání
 • IPFS desktop   – internetový peer-to-peer protokol, sloužící k přímé distribuci dat bez použití serverů. IPFS má za cíl zlepšit některá technická omezení sdílení dat na webu. Překlad desktopového rozhraní
 • Jorani – dokáže spravovat žádosti o dovolenou a přesčasy – aktualizace překladu
 • Kanboard – Řízení projektů metodou Kanban – doplnění překladu aplikace i pluginů
 • Karrot  – software pro organizaci a vzájemnou podporu skupin šetřících potraviny po celém světě – úplný překlad
 • Liberapay – platforma pro opakované dary – doplnění překladu
 • LibrePlan  – webová aplikace pro řízení, monitorování a kontrolu projektů.
 • MapMint – GIS webový server, který usnadňuje správu infrastruktury prostorových dat (SDI), publikování kartografických portálů a webmapových aplikací.
 • MapOSMatic  – generujte mapy měst pomocí dat OpenStreetMap
 • Mayan EDMS  – systém pro správu dokumentů v organizaci.
 • Mobilizon  – Shromážděte se, zorganizujte se a mobilizujte se – doplnění překladu
 • NoiseCapture  – Vědecké nástroje pro hodnocení hluku v životním prostředí
 • ODK Central  – spravuje uživatelské účty a oprávnění
 • Open Data Kit  – shromažďování, správa a používání dat v prostředích s omezenými prostředky. Umožňuje offline sběr dat s mobilními zařízeními ve vzdálených oblastech. Odeslání dat na server lze provést, když je k dispozici připojení k internetu
 • Open edX  – platforma na vzdělávací kurzy – průběžný překlad rozsáhlé vzdělávací platformy
 • Open SDG  – platforma pro správu a zveřejňování dat a statistik souvisejících s Cíli udržitelného rozvoje SDG 2030. – úplný překlad
 • openESSENCE  – pro epidemiologa, aby sledoval zdravotní onemocnění populace v prostředích s omezenými zdroji
 • OpenSpecimen  – správa informací o biologických vzorcích (BIMS), který je škálovatelným řešením pro biorepozitář splňujícím potřeby široké skupiny výzkumných pracovníků a biobank. V současné době používá 66 protokolů o sběru, které sledují přibližně 375 000 vzorků pro přibližně 40 000 účastníků.
 • OSM iD editor  – jednoduchý OpenStreetMap editor naprogramovaný v JavaScriptu (použitelný přímo v prohlížeči bez pluginů)
 • OSM Scout Server  – náhrada za online mapové služby poskytující mapové dlaždice, vyhledávání a směrování. Výsledkem je offline operace, pokud má zařízení nainstalovaný a spuštěný klientský program serveru a mapy
 • OSMTracker for Android™  – umožňuje sledovat vaše cesty, označovat body na trase pomocí značek, hlasového záznamu a fotografií. Trasy GPS lze poté exportovat ve formátu GPX pro pozdější použití s nástroji OpenStreetMap, jako je JOSM, nebo nahrát přímo do OpenStreetMap.
 • Overpass Turbo  – webový nástroj pro těžbu dat z OpenStreetMap
 • Pan.do/ra  – archiv médií s katalogovými funkcemi, tvorbou výběrů a citací – úplný překlad
 • Project Libre  – systém pro správu projektů určený jako samostatná náhrada za Microsoft Project.
 • pywws  – kolekce modulů Pythonu ke čtení, ukládání a zpracování dat z populárních bezdrátových meteorologických stanic USB
 • RapidPro  – návrhové, pilotní a škálovatelné služby, které se spojují přímo s uživatelem mobilního telefonu – úplný překlad
 • Sahana Eden  – Platforma pro pomoc v oblasti zvládání katastrof a nouzových situací pro zmírnění, přípravu, reakce a zotavení – úplný překlad zatím nedostupný veřejně
 • SeedDMS  – Správa dokumentů s vyhedávacími a databázovými funkcemi – doplnění překladu
 • SENAITE – podnikový open source laboratorní systém (LIMS), úplný překlad včetně modulů
 • SMASH – Geopaparazzi android klient – úplný překlad
 • Ushahidi  – Krizová reakce · Sbírejte hlášení od obětí na místě a vašich zaměstnanců v terénu prostřednictvím SMS, e-mailu, webové aplikace a Twitteru · Rychle tříděte zprávy – úplný překlad
 • VIPSLogic – automatická předpověď škůdců, chorob a plevelů pro zemědělství
 • Volunteer Planner – plánování směn dobrovolníků
 • vvvote  – Kryptografický anonymizovaný online hlasovací systém – úplný překlad
 • Which tool for OSM – webové stránky, které vám pomohou vybrat váš další tematický příspěvek do OSM – úplný překlad
 • Your Priorities  – platforma pro zapojení občanů, progresivní webová aplikace a participativní sociální síť, která umožňuje skupinám jakékoli velikosti mluvit jedním hlasem a sdružovat se kolem myšlenek.
 • REUSE Software – soubor doporučení pro usnadnění licencování projektů svobodného softwaru. Tato doporučení vám nejen usnadňují deklarování licencí, pod kterými jsou vaše díla vydávána, ale také usnadňují počítači pochopit, jak je váš projekt licencován.
 • Encyclopedia Of Life – Globální přístup k poznatkům o životě na Zemi. Cílem je zvýšit povědomí a porozumění živé přírodě prostřednictvím Encyklopedie života, která shromažďuje, vytváří a sdílí znalosti v otevřeném, volně přístupném a důvěryhodném digitálním zdroji.
 • Streetmix – Platforma pro spolupráci občanů v oblasti městského designu. Navrhujte, remixujte a sdílejte ulice ve své čtvrti pomocí Streetmix.
 • Mastodon – decentralizovaná sociální síť podobná Twitteru. Na rozdíl od většiny sociálních sítí je Mastodon open source a každý si může založit svoji vlastní instanci. Každá instance je propojená s ostatními instancemi a je tedy možné se na ně připojit pomocí jednoho účtu.
 • Crisis Cleanup – platforma pro řízení opatření po krizových událostech, především v USA.  konzultace k překladu (český překlad byl tvůrci proveden strojově a není tedy úplně ideální)
 • Organic Maps – offline mapy pro turistiku a expedice – částečný překlad a opravy na webu i v mobilní aplikaci pro iOS a Android
 • OsmAnd – aplikace pro offline cestování a turistiku – doplnění českého překladu v mobilní aplikaci pro iOS a Android
 • PeerTube – federativní platforma pro přehrávání videa – překlad uživatelského rozhraní včetně, FAQ, vstupního webu a titulků prezentačního videa a backstage videa
 • MapComplete – editor a prohlížeč dat OpenStreetMap. Uživatelé mohou zobrazit funkce OpenStreetMap pro konkrétní téma. Po kliknutí na prvek se jim zobrazí další informace o daném prvku a jsou vyzváni k vyplnění několika otázek. Tato dodatečná data se vracejí zpět do OpenStreetMap
 • Gitea – částečný překlad rozhraní pro hostování správy verzí vývoje softwaru pomocí Git
 • Locator Tool – Tento nástroj pomáhá přidávat informace o souřadnicích Coordinate obrázků na Wikimedia Commons.
 • QField for QGIS – profesionální mobilní aplikace pro QGIS, která uživatelům umožňuje nasadit jejich stávající projekty v terénu. Buďte kdekoli. Upravujte svá data na cestách. Bezproblémově. Částečný překlad pluginu, částečný překlad dokumentace
Share
Share