GISportal
Jedeme i díky Vám

Joint konference (pozvánka)

Katedra geomatiky Západočeské univerzity v Plzni zve na 22. ročník konference Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (ISAF), 11. ročník Geomatiky v projektech a 3. výroční konference asociace Plan4All, které se budou konat 3. až 4. října 2018 pod spojeným názvem ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference v Plzni. Na rozdíl od předchozích ročníků se akce nekoná na zámku Kozel, ale v prostorách výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost, Technická 8, Plzeň.  

Spojená konference je složena ze tří konferencí zaměřených na aplikace geověd. Konference ISAF je zaměřena na geoaplikace v zemědělství a lesnictví. Vznikla před více než dvaceti lety pod záštitou Českého centra pro vědu s společnost, později byla konference pořádána na České zemědělské univerzitě, ale postupně začala být pořádána na různých místech v Evropě, jak se zvětšoval její dosah. V letošním ročníku bude konference ISAF vedena v češtině a zaměří se na účast českých organizací a firem v mezinárodním výzkumu v oblasti ICT pro zemědělství, precizním zemědělství a nově nastupující SmartFarming. 

Geomatika v projektech je konferencí věnující se aktuálním aplikacím geomatiky v příbuzných disciplínách. Začala být pořádána v roce 2007 jako jednodenní seminář s regionální působností. Od roku 2009 získává národní rozměr a v roce 2012 hostí prvního cizojazyčného přednášejícího. Od roku 2014 má vždy alespoň jednu cizojazyčnou sekci (201520162017).

Plan4All konference je business to business (B2B) akcí měřenou na firmy aktivní v oblastech geomatiky a geoinformatiky. Tato část konference je spoluorganizována asociací Plan4All.

Share
Share