GISportal
Jedeme i díky Vám
1 komentář
 1. Karel Janečka napsal/a

  Geomatika v projektech 2012

  3.–4. 10. 2012, zámek Kozel.

  Seminář se koná pod záštitou České asociace pro geoinformace.
  Geomatika v projektech je oborová konference pořádaná oddělením geomatiky, katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni. Letošní ročník navazuje na předchozí ročníky 2011, 2010, 2009 a výroční geosemináře, které oddělení geomatiky pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem od roku 2007.
  Původní zaměření semináře „prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky” je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Tyto oblasti jsou pro každý ročník vybírány tak, aby pokrývaly aktuální témata diskutovaná odbornou veřejností.

  Výstupem z konference bude sborník abstraktů s ISBN. Na základě zaslaných abstraktů budou příspěvky nabídnuty k publikaci redakcím odborných časopisů.

Podělte se s Vaším komentářem

Emailová adresa nebude zveřejněna

Share