GISportal
Jedeme i díky Vám

Kam jste schopní dojet z domu za hodinu? I to zjistíte v interaktivní aplikaci!

Metoda isolinií má v kartografii dlouhou tradici a používá se například pro vyjádření dopravní dostupnosti. Stejný nápad měl také Dylan Babbs, který vytvořil jednoduchou mapovou aplikaci, zobrazující isolinie dopravní dostupnosti dle zadaných parametrů. Posunem na mapě lze definovat bod, od kterého mají být isolinie počítány, v Menu vlevo si pak uživatel nastaví, zda chce počítat dostupnost pro automobilovou či pěší dopravu, zohlednit hustotu provozu a pro jakou vzdálenost či čas chce izolinie zobrazit.

Tato jednoduchá aplikace využívá jako podkladová data pro výpočet isolinií dopravní data společnosti HERE. Jako mapová knihovna slouží Leaflet. Vzhled aplikace byl vytvořen pomocí frameworku React. Aplikaci můžete prozkoumat zde. Pokud byste si chtěli vizuálně srovnat několik měst, můžete to udělat v této verzi aplikace.

 

PS: Autor aplikace je zaměstnancem společnosti HERE a kromě této aplikace vytvořil i mnoho jiných, například mapu dostupnosti restaurací v Bostonu. Můžete jej sledovat na Twitteru nebo na jeho osobní webové stránce.

Share
Share