GISportal
Jedeme i díky Vám

Kartografická výročí 2020/2021 – 300 let Müllerovy mapy Čech

Seminář pod názvem Kartografická výročí 2020/2021 – 300 let Müllerovy mapy Čech formou ozvučených prezentací, které je možné shlédnout od 15. září 2021. Hlavními pořadateli jsou Česká kartografická společnost ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Katedrou geomatiky ČVUT Fakulty stavební a dalšími institucemi (Filosofická fakulta UJEP a Česká geografická společnost).

Jan Kryštof Müller (Johann Christoph Müller, 1673–1721) je vnímán odbornou i laickou veřejností především ve vztahu k českým zemím, a to jako tvůrce podrobných rukopisných i tištěných reprezentativních map Čech a Moravy. Jeho osobnost, zasazená do barokní Evropy, se však utvářela v rámci širokého společenského, hospodářského a vědeckého prostředí mnohem barvitěji. Müllera nepochybně formoval okruh jeho rodiny spolu s četnými osobními a pracovními kontakty. Zároveň jeho kartografické dílo není dnes pouze hodnotným dokladem dobové kartografie a výtvarné výzdoby mapových listů. Moderní technologie umožňují efektivnější využití Müllerových map, které jsou v georeferencované podobě zpřístupněny prostřednictvím webových mapových služeb. S pomocí nástrojů digital humanities vznikají geodatabáze, které je možné využít jako cenný zdroj informací pro další výzkum krajiny českých zemí v období baroka. Müllerovy mapy až do počátku 19. století sloužily jako podklad pro kartografické znázornění českých zemí. Vznik mnoha odvozených map a další reflexe Müllerovy práce v průběhu 18. století bezesporu rovněž náleží k hodnocení vědeckého i kulturního dědictví tohoto významného kartografa.

Share
Share