GISportal
Jedeme i díky Vám

Kartografická výročí 2020: 300 let Müllerovy mapy Čech

Národní technické muzeum a Česká kartografická společnost, ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou stavební ČVUT v Praze, Filozofickou fakultou UJEP Ústí nad Labem a Českou geografickou společností, zvou na odborný seminář. Seminář k 300. výročí vydání výjimečného kartografického díla se koná ve čtvrtek 1. října 2020 od 10 hodin v konferenčním sále Národního technického muzea v Praze. Program přitom slibuje velmi zajímavé přednášky:

 • Jan Kryštof Müller a evropská kartografie – prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
 • Život Jana Kryštofa Müllera – RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.
 • Společnost v době Jana Kryštofa Müllera – PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
 • Müllerova mapa Království českého z pohledu kartografa – Ing. Tomáš Janata, Ph.D.
 • Určení kartografického zobrazení a georeferencování Müllerovy mapy Čech – doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
 • Techniky tisku starých map – Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
 • Müllerova mapa Čech ve sbírce NTM – Ing. Antonín Švejda
 • Rukopisné mapy Jana Kryštofa Müllera – doc. Ing. Václav Čada, CSc., Ing. Martina Kepka Vichrová, Ph.D.
 • Odvozeniny mapy Čech J. K. Müllera ze sbírek ÚAZK – RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
 • Rukopisné kopie Velké a střední mapy Českého království v Mapové sbírce PřF UK – PhDr. et Mgr. Eva Novotná
 • Vektorový datový model Müllerovy mapy Čech a jeho zpřístupnění pomocí webových mapových služeb – Ing. Jakub Havlíček, Ph.D.

Následovat bude diskuze s přítomnými účastníky semináře. V průběhu polední přestávky navíc bude možná prohlídka výstavky ze sbírek Národního technického muzea.

Zdroj: Zpravodaj ČKS, srpen 2020

Share
Share