GISportal
Jedeme i díky Vám

Kartografický den Olomouc 2021 bude!, ale online

Po mnoha diskuzích se rozhodli organizátoři Kartografického dne Olomouc uspořádat v roce 2021 tradiční seminář online. Důvodem je nejistá situace v rámci protipandemických opatření.

Tradiční setkání kartografů, tematiků (odborníků na řešená témata) a ostatních zájemců o novinky v oblasti kartografické tvorby a praxe se uskuteční stejně jako v minulých letech poslední únorový pátek, tedy 26. února 2021. Tentokrát však seminář nedostojí svému názvu a v Olomouci bude probíhat pouze jeho organizační zajištění. Pro zachování bezpečnosti účastníků a také s ohledem na neustále se měnící opatření je již nyní jasné, že se seminář uskuteční online.

Tématem jubilejního 15. ročníku bude Kartografie a technologie. To proto, že právě technologie velmi výrazně ovlivňují současnou podobu kartografie. Jejich rychlý vývoj je však obtížné sledovat, když zaměření jednotlivých odborníků je naopak čím dál úžeji profilované. Vybraní přednášející proto přinesou informace o současném vývoji v různých oblastech tak, aby všichni účastníci získali představu o tom, jak v současné době technologie zjednodušují nebo obohacují kartografickou práci, co přináší nového a jak jsou propojeny s dalšími oblastmi praxe. V rámci doprovodného programu kartografického dne vždy probíhaly v předsálí přednáškového prostoru výstavy posterů nebo představení nových technologií. Organizátoři v tuto chvíli řeší, jakým způsobem zprostředkují účastníkům i tuto část, aby informační náplň semináře změnou formy utrpěla pokud možno co nejméně. 

Share
Share