GISportal
Jedeme i díky Vám

Kartograph – pryč s Mercatorem

Většina online webových map je zobrazena ve známém Mercatorově zobrazení, které je však již tak trochu okoukané a navíc není zrovna ideální (nezachovává proporce území). A myšlenkou změnit to se zabýval německý nezávislý programátor a webový grafik Gregor Aisch. Vytvořil pracovní rámec (JavaScriptová a Pythonovská knihovna pro tvorbu SVG a API) s názvem Kartograph, který umožňuje vytvářet, jak říká autor, „interaktivní mapové aplikace bez Google Maps nebo jiných mapových služeb“ pro kompletně vektorovou vizaulizaci dat.

Celé to funguje tak, že si uživatel nejprve vybere mapovou projekci či zobrazení pro jeho data (v současnosti podpora pouze formátu Esri .shp). V nabídce je jich více než 20 od těch konstrukčně jednoduchých (Behrmannovo zobrazení) až po zajímavosti (sinusoidální zobrazení – na obrázku).

Sinusoidální zobrazení

Po výběru projekce či zobrazení nastává chvíle pro definování konkrétního rozsahu území, které bude ve vytvářené mapové aplikaci zobrazeno. Dvě základní možnosti nabízí Python skript, a to podle zeměpisnými souřadnicemi ohraničeného území (tzv. bounding box) nebo podle konkrétního polygonu (např. nějaký stát světa). Poté lze definovat jednotlivé mapové vrstvy, navíc knihovna umožňuje zahrnout atributy do vytvářene mapy či další operace jako filtrování entit vrstvy, jejich spojování, zjednodušení linií, odečítání nebo „vyřezávání“ jednotlivých entit. K tomu je možné přidat do mapy zeměpisnou síť nebo optimalizovat velikost vygenerovaného souboru

Ukázka principu bounding boxu z dokumentace Kartograph

Poté, co máte definovanou podobu mapového podkladu a vygenerovaný SVG soubor, tak je nutné jej začlenit do svých webových stránek. K tomu slouží JavaScriptová knihovna (postavena na jQuery and Raphaël). Po nahrání samotné SVG mapy je možné definovat přidání vrstev, které budou viditelné, dále je pak možnost definovat kartografickou metodu vyjádření daného jevu (kartodiagram, kartogram, metoda teček, 3D zobrazení).

Ukázka použití metody teček

Celý projekt je nyní stále ještě ve stádiu vývoje, dokončuje se a vylepšuje dokumentace k použití jednotlivých komponent, ale Kartograph můžete již teď používat v jeho poměrně široké funkcionalitě. No a pokud se vám bude Kartograph natolik líbit, tak neváhejte něco přispět na jeho vývoj. Dalsí ukázky výstupů projektu si můžete prohlédnout zde.

Takže konec s „profláknutým“ Mercatorem a směle na ostatní projekce a vizualizace… 

Share
Share