GISportal
Jedeme i díky Vám

Klíšťata na mapě, aneb kam poslat dítě na tábor?

Je čas letních táborů, výletů do přírody a kempování. Kam bychom měli vyrazit, když se chceme vyhnout klíšťatům? Webová aplikace mapující výskyt klíšťové encefalitidy, získala novou podobu s využitím nejnovějších možností technologie ArcGIS for Server a ArcGIS for Flex.

Prohlédněte si vizualizaci případů onemocnění touto chorobou, které Státní zdravotní ústav v nepřerušené řadě eviduje již od 70. let 20. století. Aplikace je založena na prostředí Adobe Flex. To, vedle práce se službami ArcGIS Serveru, umožňuje i automatickou tvorbu grafů a další funkce navržené pro pohodlnou práci s geografickými daty. Mapová aplikace zobrazuje výskyt klíšťové encefalitidy v ČR v letech 1971 až 2010, zobrazením hlášených případů tohoto onemocnění v mapě můžeme sledovat potenciálně rizikové oblasti a zkoumat, proč tomu tak je. Jako podklad posloužila hlášení o nákaze vztažená ke katastrálním územím. Pro účely vizualizace byla z těchto hlášení (bodů v mapě) metodou vážené inverzní vzdálenosti (IDW) vytvořena spojitá vrstva. Výsledkem je prostorová analýza, která znázorňuje oblasti s největším počtem hlášených případů klíšťové encefalitidy. Pokud nebylo možné zjistit, kde k nakažení pacienta došlo, byla místem výskytu označena příslušná hygienická stanice. Proto mezi místa s vysokou koncentrací patří i města.

Do aplikace je dále zahrnuto několik datových vrstev, které mají s výskytem klíšťat větší či menší souvislost. Můžete si tak vyzkoušet, zda výskyt infikovaných klíšťat ovlivňuje:

  • blízkost rozlehlých vodních ploch,
  • nadmořská výška,
  • typ lesů nebo
  • teplota podnebí, zde reprezentovaná vrstvou průměrné teploty od dubna do září.

Zdroj: ARCDATA Praha, s.r.o.

Share
Share