GISportal
Jedeme i díky Vám

KOKEŠ a PROLAND 10.27

Firma GEPRO představila novou verzi 10.27 systémů KOKEŠ a PROLAND, která přináší následující novinky.

KOKEŠ

  • Oprava funkce Import VFK (týká se definičních bodů parcel a také pracovní databáze zakázky GP)
  • Dílčí úprava exportu geodetických údajů do CSV (poznámky k bodům)

PROLAND

  • Funkce Rozdělovník nově podporuje také výpis s vlastníky a LV dle návrhu pozemkového úpravy
  • Úprava formátování adres osob (vlastníků, učastníků aj.)
  • Aktualizace technologie tvorby pro náčrty zjišťování hranic

Share
Share