GISportal
Jedeme i díky Vám

KOKEŠ, MISYS a PROLAND jsou v nové verzi 10.52

Verze 10.52 systémů KOKEŠ, MISYS a PROLAND přináší další vylepšení a novinky:

KOKEŠ:

  • Porovnání bodů seznamu souřadnic i v rámci jednoho seznamu
  • Nová funkce Převod prvků objektů do technologie
  • Rozšířen výpis chyb při zápisu rušených prvků do VFK

MISYS:

  •  Vyhledávací služba pracuje nad daty VFK4 výměnnného formátu
  • Ukončování systému při práci s rozsáhlými projekty výrazně rychlejší
  • Připojení atributů ze souboru CSV
  • Novinky v pasportech inventarizace pozemků, komunikací, hřbitovů, dřevin, výkopů a dalších

PROLAND:

  • Zjednodušený soupis pozemků na LV
  • Seznam vlastníků PÚ nad dané procento výměry pozemkové úpravy

Share
Share