GISportal
Jedeme i díky Vám

Kombinácia GIS a CAD pre 3D mapovanie

Nedávno som narazil na zaujímavú stránku, ktorá je venovaná aplikácii „ArcGIS Indoors“. V nasledujúcom si bližšie priblížime funkcionalitu spomínanej aplikácie. Ide o aplikáciu, ktorej druhá verzia bola zverejnená v júly 2017. Aplikácia „ArcGIS Indoors“ uľahčuje prácu s údajmi CAD v GISe. Pomocou tejto aplikácie je ľahšie dostať CAD údaje do prostredia GIS, čo následne umožňuje používateľom vykonávať efektívnejšie vyhľadávanie, smerovanie, orientáciu a pohyb v budovách. Spomínaná aplikácia je dostupná v dvoch verziách. Jedna, ako živý náhľad, ku ktorému je možné pristupovať pomocou webového prehliadača. Druhá verzia je dostupná na stiahnutie, umožňuje prístup k  súborom úloh „ArcGIS Pro“ pre vytvorenie 3D modelov.

Vizualizácia priestoru je dostupná na uvedenom linku, pričom sa jedná o 3D model zobrazený vo webovom prehliadači s pridanou funkciou vyhľadávania a navigácie. 3D model zobrazuje budovy Esri v Radlans, Kalifornii. K dispozícii sú dve rôzne úrovne pohľadu, z ktorých jedna zobrazuje fasády budovy a druhá ich vnútorné pôdorysy. Rôzne vrstvy mapy zobrazujú úrovne podlahy (tieto môžu byť zapnuté alebo vypnuté). Čo sa týka funkcií smerovania, aplikácia poskytuje spôsob ako nájsť ľudí alebo miesta, ktoré sa nachádzajú v areály pomocou miniaplikácie vyhľadávania. Po zadaní žiadosti o vyhľadávanie do vyhľadávacieho panela v ľavej hornej časti mapy je možné nájsť jednotlivcov alebo čísla kancelárií a použiť program na vytvorenie 3D trasy medzi ľubovoľnými dvoma miestami v 3D scéne. V rámci uvedeného je možné prepínať obmedzenia trasy týkajúce sa výťahov alebo schodov.

Stiahnutie aplikácie na vytvorenie máp je dostupné na AcrGIS.com. Po stiahnutí môžu užívateľia opakovať sériu postupov na vytváranie vlastných vizualizácií modelov. Jednotlivé kroky sú zložené napr. z vytvorenia základne priestoru, interiéru budov, mapy areálu a webovej scény. Zaujímavou časťou je proces konverzie údajov CAD na údaje GIS a vytvorenie vnútornej siete pre smerovanie. Konverzia CAD-GIS používa makro Pythonu a generuje jeden z dvoch dostupných výstupných dátových modelov pre vnútorný súbor údajov. K dispozícii sú výstupy, ako napr. budovy, podlahy, podlahové línie. K údajom 2D je zároveň možné pridať z-hodnotu pomocou nástroja „Indoor CAD to GIS“ v „ArcGIS Pro“, ktorý umožňuje okrem 2D výstupu aj výstup 3D. Vnútorné vrstvy slúžia ako vstup pre vytvorenie smerovateľnej vnútornej dátovej sady. Postup spočíva v tom, že pre každé vnútorné poschodie sa vypočíta hustá mriežka siete, potom sa pridajú vstupné body a prechody (napr. schody alebo výťahy) a konečná sieť sa vytvorí predbežným generovaním všetkých permutácií trate na každom poschodí. Finálne 3D vrstvy môžu byť uverejnené v ArcGIS Online alebo cez ArcGIS Portal.

Share
Share