GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference AfricaGIS 2013 a GSDI 14 (reportáž)

Začátkem listopadu (4.–8.) se v etiopské Addis Ababě konala konference, jež svým rozsahem překonala většinu podobných setkání, která se zatím na africkém kontinentě konala. Konference vznikla spojením pravidelného setkání AfricaGIS, které probíhá každé dva roky již od roku 1993. Druhou částí byla konference GSDI (Global Spatial Data Infrastructure), která se koná každých 12–18 měsíců již od roku 1996. Výsledkem byla tedy konference, která hostila přes 530 účastníků z více než 50 zemí světa.

Konference probíhala v moderním centru UNECA (United Nations Economic Commission for Africa) a zahájení se účastnila řada významných hostů, například: Sultan Mohammed – ředitel etiopského národního úřadu pro mapování; Abraham Tekeste – etiopský ministr financí a ekonomického rozvoje či Abdalla Hamdok – výkonný tajemník UNECA. Mimo tyto významné hosty proneslo svých pár slov díků a přání úspěšné konference i několik zástupců ostatních oborových a odborných sdružení – AARSE, RCMRD, ICA, ISPRS, IEEE GRSS, OGC, AAG aj.

AfricaGIS 2013
AfricaGIS 2013

Jak již název konference napovídá, hlavním geografickým tématem byla Afrika a tematicky se příspěvky týkaly především podtitulu konference –  Spatially Enabling Africa in Support of Economic Development and Poverty Reduction. Jinými slovy, jak je možné využití prostorové informace a technologie k boji s chudobou a k oživení ekonomického rozvoje.

Konference každý den probíhala až v pěti paralelních sekcích, které byly vždy tematicky zaměřeny na jednotlivé oblasti – životní prostředí, bezpečnost, vzdělávání, komunikace atd. Každý den otvíraly přednášky zvaných hostů, mezi kterými nechyběli Jack Dangermond (Esri), Jacqueline McGlade (European Environmental Agency), Lee Schwartz (US Department of State) a mnoho dalších.

Úroveň jednotlivých příspěvků byla různorodá, od velice vědeckých a inovativních prezentací až po ty méně zdařilé. Mezi ty s největším přínosem bych zařadil sekci přednášek expertů ze Světové banky, kteří prezentovali, jakým způsobem lze využít geografické znalosti a GIS v plánování, monitoringu a evaluaci jejich rozvojových projektů. Bylo jen na škodu, že pouze jedna sekce se věnovala problematice geografického vzdělávání a geografické gramotnosti v rozvojových zemích, protože bez dostatečně kvalitních základů geografických znalostí není možno pokračovat v budování silné a ekonomicky nezávislé Afriky.

Kompletní seznam přednášek, vybrané příspěvky a knihu s nejlepšími články, která je publikovaná pod licencí Creative Commons, naleznete na stránkách konference.

Share
Share