GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference GIS Esri v ČR 2014 – první informace!

Stejně jako v letech předchozích (letos se koná již 23. ročník), proběhne na podzim v Praze Konference GIS Esri v ČR. Letos se bude konference konat 22. – 23. října a místem setkání bude již tradičně Kongresové centrum Praha.

Konference se zaměřuje především na uživatele softwaru firem Esri a Exelis VIS (ENVI), na zájemce o tento software a na vývojáře aplikací v ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcGIS Online a dalších softwarových produktech Esri a ENVI.

Součástí konference je také soutěžní výstava posterů prezentujících výsledky zajímavých řešení GIS. Oceněny budou tři nejlepší postery vybrané odbornou porotou a vyhlášena bude také cena publika. Prostřednictvím přihlášky na konferenci můžete přihlásit i svůj posterpřednášku a projevit zájem o přihlášku internetové aplikace GIS, kterou Vám pořadatelé obratem zašlou.

Důležité termíny, poplatky a možnosti slev:

Termíny

 • 30. 6. 2014 – přihláška přednášky,
 • 30. 6. 2014 – přihláška firemní prezentace,
 • 30. 6. 2014 – přihláška stánku,
 • 19. 9. 2014 – přihláška internetové či intranetové aplikace na přehlídku,
 • 19. 9. 2014 – přihláška posterů na soutěžní výstavu,
 • 26. 9. 2014 – přihláška na předkonferenční seminář,
 • 26. 9. 2014 – přihláška k účasti na konferenci s uplatněním slevy,
 • 10. 10. 2014 – přihláška na konferenci bez uplatnění slevy.

Registrační poplatek

Účastnický poplatek činí Kč 3 500,- (bez DPH, možnost slev). V ceně konference je zahrnuto: vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference. Cena nezahrnuje vstup na předkonferenční seminář.

Sleva registračního poplatku (100%):

 • Na tuto slevu mají nárok držitelé komplexních licencí:
 • Enterprise License Agreement (počet osob dle smlouvy),
 • Enterprise License Agreement SLG (slevu smí využít 3 osoby),
 • Enterprise License Agreement SU (slevu smí využít 3 osoby).
 • Na slevu mají nárok uživatelé, kteří mají v době konání konference platnou systémovou podporu (maintenance) produktů:
 • ArcGIS for Desktop Advanced (Primary, Secondary licence),
 • ArcGIS for Desktop Standard (Primary, Secondary licence),
 • ArcGIS for Server Enterprise (2 osoby na čtyři jádra kromě varianty Basic a migrovaných serverů [1 osoba]),
 • ArcGIS for Server Workgroup (1 osoba),
 • ArcGIS Online Organization Plan (1 osoba).
 • Na tuto slevu mají nárok také držitelé speciálních licencí:
 • ArcGIS for Desktop Teaching Lab Pak (slevu smí využít 1 osoba),
 • University Site License (slevu smí využít 5 osob),
 • ArcGIS for Server Enterprise Advanced Teaching & Research Lab Kit (slevu smí využít 1 osoba),
 • ArcGIS for Server Enterprise Advanced Teaching Lab Pak (slevu smí využít 2 osoby).

Dále pak:

 • vystavovatelé (2 osoby na 1 stánek),
 • přednášející firemního referátu,
 • předem akreditovaní zástupci tisku (podmínky akreditace).

Sleva registračního poplatku (50%):

 • Na slevu mají nárok uživatelé, kteří mají v době konání konference platnou systémovou podporu (maintenance) pro software ArcGIS for Desktop Basic a ENVI, pedagogičtí pracovníci, studenti, autoři posterů (1 autor na 1 poster) a přednášející uživatelé.

Slevy nelze sčítat a jsou nepřenosné (nevyčerpané slevy nelze poskytnout třetím osobám). Slevy z titulu přednášející budou potvrzeny do 3. 9. 2014 (po zařazení přednášky do programu). Slevy pro uživatele partnerských licencí v rámci programu EPN jsou k dispozici na vyžádání u pořadatelů.

Předkonferenční seminář

Konferenci bude opět předcházet předkonferenční seminář na vybrané téma (bude upřesněno). Proběhne 21. 10. 2014 v odpoledních hodinách v Kongresovém centru Praha. Vstupné na předkonferenční seminář činí 1 500 Kč (bez DPH). Předkonferenční seminář je součástí konference a nelze se na něj přihlásit samostatně, ale je nutné jej zaplatit navíc.

Share
Share