GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference GIS Esri v ČR 2015 (první infobalíček)

Obdobně jako v předchozích letech se bude na začátku listopadu (4.-5. 11. 2015) konat celorepubliková konference pořádaná distributorem Esri technologií v ČR, společností ARCDATA PRAHA s.r.o. Jak vypadaly předchozí konference se můžete dočíst v našich reportážích z jednotlivých let: 2014, 2013, 2012, 2011.

Informace o konferenci naleznete na webu organizátora.

Přihláška

Prostřednictvím přihlášky na konferenci můžete přihlásit také svůj poster či přednášku nebo projevit zájem o přihlášku internetové aplikace.

Pokud se Vás na konferenci chystá více pracovníků z jedné organizace, můžete využít hromadnou přihlášku, kterou prosím vyplňte a zašlete nám ji zpět e-mailem na adresuprihlaska@arcdata.cz. Zaslat ji můžete také poštou či faxem.

Účastníci

Konference je pořádána zejména pro uživatele softwaru firem Esri a Exelis VIS (ENVI), pro zájemce o tento software a pro vývojáře aplikací v ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcGIS Online a dalších softwarových produktech Esri a ENVI.

Přednášky

Uživatelé softwaru ArcGIS a ENVI mohou vystoupit se svojí přednáškou, jejíž problematika se může týkat všech oblastí, ve kterých se GIS používají. Jako příklady uveďme veřejnou správu, územní plánování, management životního prostředí, profesionální kartografickou tvorbu, správu inženýrských sítí, dopravní aplikace, integraci s nástroji BI či vývoj aplikací.

Pokud máte zájem vystoupit se svojí přednáškou, zašlete přihlášku nejpozději do 30. 6. 2015. Pro další informace týkající se přednášek kontaktujte prosím Ivu Hamerskou (tel.: 224 190 537, e-mail: iva.hamerska@arcdata.cz).

Přijetí Vaší přednášky potvrdíme nejpozději do 11. 9. 2015. Pro inspiraci máte k dispozici například sborník přednášek loňské Konference GIS Esri v ČR (PDF).

Postery

Součástí konference je také soutěžní výstava grafických prací, posterů, prezentujících výsledky zajímavých řešení GIS Esri a ENVI. Oceněny budou tři nejlepší postery vybrané odbornou porotou a vyhlášena bude také cena publika.

Pokud máte zájem vystavit svou práci, zašlete přihlášku posteru do 25. 9. 2015. Další informace týkající se posterů získáte od
Jana Součka (tel.: 224 190 561,
e-mail: jan.soucek@arcdata.cz).

Přijetí posteru do soutěže Vám potvrdíme do 9. 10. 2015. Podívejte se, jak dopadlo hlasování o nejlepší poster v loňském roce.

Internetové aplikace

Součástí konference je také přehlídka internetových a intranetových aplikací GIS, které budou na několika počítačích přístupné po celou dobu konference. Své aplikace můžete přihlásit do 25. 9. 2015.

Pro informace týkající se přehlídky internetových aplikací kontaktujte prosím Jana Součka (tel.: 224 190 561,
e-mail: jan.soucek@arcdata.cz).

Výstava

Na konferenci můžete rovněž vystavovat své produkty a nabízet své služby. Máte-li zájem o výstavní stánek, kontaktujte prosím Jana Novotného (tel.: 224 190 534,
e-mail: jan.novotny@arcdata.cz). Rád Vám zašle další informace a přihlášku.

Termín pro přihlášení výstavního stánku je 30. 6. 2015. Jeho přijetí do výstavy Vám potvrdíme nejpozději do 11. 9. 2015.

Firemní referáty

Firmy poskytující služby v oblasti GIS mohou svá řešení představit nejen na stánku, ale také formou firemních referátů a workshopů. Tato vystoupení budou opět probíhat v sále s kapacitou až 160 osob.

Máte-li o firemní referát či workshop zájem, kontaktujte prosím Ivu Hamerskou (tel.: 224 190 537, e-mail:iva.hamerska@arcdata.cz), obratem Vám zašle další informace a přihlášku.

Termín pro zaslání přihlášky je 30. 6. 2015. Přijetí Vašeho vystoupení potvrdíme nejpozději do 11. 9. 2015.

Předkonferenční seminář

Konferenci bude opět předcházet předkonferenční seminář na zajímavé téma. Proběhne 3. 11. 2015 v odpoledních hodinách v Kongresovém centru Praha. Vstupné na předkonferenční seminář činí 1 500 Kč (bez DPH). Předkonferenční seminář je součástí konference a nelze se na něj přihlásit samostatně.

Organizační informace

 • Místo: Kongresové centrum Praha
 • Datum: 4. a 5. listopadu 2015
 • Jednací jazyk: čeština

Závazné termíny

 • 30. 6. 2015 – přihláška přednášky,
 • 30. 6. 2015 – přihláška firemní prezentace,
 • 30. 6. 2015 – přihláška stánku,
 • 25. 9. 2015 – přihláška internetové či intranetové aplikace na přehlídku,
 • 25. 9. 2015 – přihláška posterů na soutěžní výstavu,
 • 9. 10. 2015 – přihláška na předkonferenční seminář,
 • 9. 10. 2015 – přihláška k účasti na konferenci s uplatněním slevy,
 • 23. 10. 2015 – přihláška na konferenci bez uplatnění slevy.

Registrační poplatek

Účastnický poplatek činí Kč 3 500,- (bez DPH, možnost slev). V ceně konference je zahrnuto: vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference. Cena nezahrnuje vstup na předkonferenční seminář.

Sleva registračního poplatku (100%):

Na tuto slevu mají nárok držitelé komplexních licencí:

 • Enterprise License Agreement (počet osob dle smlouvy),
 • Enterprise License Agreement SLG (slevu smí využít 3 osoby),
 • Enterprise License Agreement SU (slevu smí využít 3 osoby).

Na slevu mají nárok uživatelé, kteří mají v době konání konference platnou systémovou podporu (maintenance) produktů:

 • ArcGIS for Desktop Advanced (Primary, Secondary licence),
 • ArcGIS for Desktop Standard (Primary, Secondary licence),
 • ArcGIS for Server Enterprise (2 osoby na čtyři jádra kromě varianty Basic a migrovaných serverů [1 osoba]),
 • ArcGIS for Server Workgroup (1 osoba),
 • ArcGIS Online Organization Plan (od úrovně 3).

Na tuto slevu mají nárok také držitelé speciálních licencí:

 • University Site License (slevu smí využít 5 osob),
 • ArcGIS for Server Enterprise Advanced Teaching & Research Lab Kit (slevu smí využít 1 osoba),
 • ArcGIS for Server Enterprise Advanced Teaching Lab Pak (slevu smí využít 2 osoby).

Dále pak:

 • vystavovatelé (2 osoby na 1 stánek),
 • přednášející placeného firemního referátu,
 • předem akreditovaní zástupci tisku (podmínky akreditace).

Sleva registračního poplatku (50%):

Na slevu mají nárok uživatelé, kteří mají v době konání konference platnou systémovou podporu (maintenance) pro software ArcGIS for Desktop Basic a ENVI, pedagogičtí pracovníci, studenti, autoři posterů (1 autor na 1 poster) a přednášející uživatelé.

Slevy nelze sčítat a jsou nepřenosné (nevyčerpané slevy nelze poskytnout třetím osobám). Slevy z titulu přednášející budou potvrzeny do 11. 9. 2015 (po zařazení přednášky do programu).

Slevy pro uživatele partnerských licencí v rámci programu EPN jsou k dispozici na vyžádání.

Máte-li pochybnosti o svém nároku na slevu z titulu maintenance, obraťte se prosím na Karolínu Mašínovou, tel.: 224 190 511, e-mail: karolina.masinova@arcdata.cz.

Ubytování

Díky speciální cenové nabídce čtyřhvězdičkového hotelu Holiday Inn, který se nachází v bezprostřední blízkosti Kongresového centra, zaplatíte za dvoulůžkový pokoj vč. snídaně pouze 1 850 Kč. Pokud na konferenci přijedete autem, můžete rovněž využít hlídané hotelové parkoviště za denní poplatek 350 Kč.

Tuto slevu na ubytování uplatníte, pokud při rezervaci lůžek uvedete kód „ARCDATA“.

Share
Share