GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference GIS Esri v ČR – část druhá

V technologické sekci po obědě bylo v hlavním sále opět plné hlediště. Zahraniční expert David Watkins (Esri Cartography Product Manager) představil trendy, produkty a novinky z portfolia firmy Esri. Mezi hlavní body jeho přednášky patřil Web GIS, ArcGIS Pro, ArcGIS Earth a big data s možností sledování jevů v reálném čase. Velká část jeho řeči byla věnována právě webovému GIS, u kterého zdůrazňoval jeho vliv na transformaci společnosti z hierarchických struktur do síťových systémů, kde je vazeb mezi spolupracovníky podstatně více. Plánovaná novinka ArcGIS Earth má být schopná jednoduchých importů a vizualizací prostorových dat různých formátů. Přednášku uzavřel s pojmem big data, u kterého kladl důraz nejen na schopnost tyto data zpracovat, ale i na možnosti sledování tisíců různých objektů v reálném čase.

Po Davidu Watkinsovi demonstrovali zástupci ČUZK zaběhnutou kolaboraci s produkty Esri, konkrétně webové rozhraní pro zobrazení DMR4G a DMP1P. Plně webová aplikace vytvořená v prostředí WebAppBuilderu bude kromě vizualizace implementovat i funkce geoprocessingu.

7

“Buď je budete milovat, nebo nechápat, k čemu jsou,” pronesl někdo v plénu při představení Workforce for ArcGIS – sérii specializovaných “mini” mobilních aplikací pro práci v terénu. Jejich praktické nasazení demonstroval zástupce Magistrátu města Jihlavy na příkladu pasportizace hřbitovů, osvětlení i identifikaci nelegální lesní těžby. I přes velmi zajímavé podání se nedokážeme ubránit pocitu, že strom Esri produktů neúměrně roste a orientace v jednotlivých produktech začíná být nepřehledná. Smysl série několika mobilních produktů s omezenou funkcionalitou (navíc “triplicitních” pro trojici mobilních platforem) nebude možná správnou cestou do budoucna.

Poslední představenou novinkou byla aplikace ArcEarth, která by měla být dostupná ještě v letošním roce. Aplikace by byla jistě velmi zajímavá – kdyby ovšem přišla před dvanácti lety (v době vydání populární Google Earth). Prohlášením, že aplikace umí dokonce načítat KML soubory, publikum zas tak ohromené nebylo.

Sekce Veřejná správa – eGovernment
Zajímavou přednášku měl Jörg Schaller z Esri Deutschland, který představil výstupy projektu Morgenstadt (City of Tommorow) na příkladu Kolína nad Rýnem. Motivací projektu bylo to, že lidé (úředníci, politici, občané), kteří vstupují do projektu plánování výstavby mnohdy nerozumí plánům a mapám. Proto v rámci projektu vytvořili kompletní fotorealistický model města, na jehož podkladě mohou být prezentovány různé tematické vrstvy (hlukové mapy, znečištění, nová výstavba atd.). Výsledný model města byl opravdu velmi působivý – možná si účastníci při představě ceny takového modelu položili si otázku, jestli by ve finále nebylo levnější naučit lidi číst v mapách.

5

Roman Vrba (ředitel eGovernmentu) hovořil o implementaci a plánovaném budoucím rozvoji Geoinfostrategie ČR. Úvodem zmínil, že se již podařilo naplnit Geoinfostrategii v projektu trvajícím od roku 2001 do 2014. Jako jedny z hlavních nedostatků dnešního stavu viděl nedostatečnou koordinaci, roztříštěný regulační rámec či absenci některých garantovaných prostorových dat. Možnost, jak situaci vyřešit vidí ve vybudování národní geoinformatické infrastruktury, která by obsahovala například cloud computing nebo zajišťování garantovaných služeb a dat. Přednášku ukončil popisem nové Geoinfostrategie, pro kterou se v současnosti připravují právní analýzy tak, aby se nově zavedené postupy a technologie mohly lehce zavést do struktury veřejné správy.

Spící kráska (“Sleeping beauty”) Praha byla stěžejní myšlenkou přednášky Adama Pajgrta. Projekt Morgenstadt koordinovaný Fraunhoferovým institutem má být možností, jak se může spící Praha probudit k životu. Cílem projektu je měření výkonnosti města a řešení inteligentního a udržitelného rozvoje. V současnosti se projekt nachází u svého konce, který je plánovaný na leden 2016. V rámci projektu má vzniknout analytické datové centrum, které sjednotí data, bude meziresortní a nezávislé. Datové centrum bude sloužit jako nástroj pro poskytování informací, tvorbu analýz, postupování dat dalším organizacím a především jako sjednotitel současné roztroušenosti dat mezi městskými orgány.

6

Workshop ArcGIS Pro
Dle programu jeden z nejočekávanějších bodů programu, workshop Davida Watkinsona “ArcGIS Pro: Mapping and Visualization” podle reakcí úplně nenaplnil očekávání. Ze začátku z většiny zaplněný sál se postupně vylidňoval, nikoliv z důvodu blížícího se rautu, ale spíše z obsahu přednášky, která se věnovala hlavně “wow” funkcionalitě (např. jak efektivně vygenerovat v ArcGIS Pro legendu či měřítko). Ironický úsměv v narážce na ArcGIS for Desktop v sále vyvolalo Davidovo tvrzení “jednou z výhod ArcGIS Pro je, že startuje rychleji než Desktop.”

Nicméně pro nezasvěcené v ArcGIS Pro byla užitečná demonstrace základních ovládacích prvků a nastavení aplikace. Je asi zjevné, na koho cílí ArcGIS Pro, když samotný vzhled aplikace kopíruje současný MS Office. Aby ArcGIS Pro nebylo příliš křivděno, tak rozhodně k lepšímu nastal posun v oblasti kontextového menu, interaktivity mapových výstupů, snazší editace prvků, moderní vzhled aplikace, uživatelská jednoduchost (např. pro sdílení výstupů), neomezený počet Layout View či právě rychlosti této 64 bitové aplikace. Nadále zůstává ale otázka, proč ArcGIS Pro vznikl a kam ho v hierarchii Esri produktů zařadit.

Share
Share