GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference GIS Esri v ČR – část třetí

Jednou z prvních sekcí druhého konferenčního dne byl GIS ve zdravotnictví. Po rautu předchozí večer účastníkům jistě přišla vhod přednáška s názvem GIS v IS Pivo od Pavla Junka a Martiny Myšákové ze Zdravotního ústavu Ostrava a Státního zdravotního ústavu. Ze stejných organizací pocházela také zajímavou vizualizaci strategických hlukových map, které jsou dostupné pro hlavní pozemní a železniční tratě, okolí letiště Václava Havla a všechny aglomerace nad 100 tisíc obyvatel. I další prezentace byla ze Státního zdravotního ústavu, kdy bývalý hlavní hygienik Michael Vít hned na začátku upozornil, že prezentace bude kontroverzní. Tématem prezentace bylo využití GIS v plánování v oblasti public health (například šíření nebezpečných látek při úniku chemikálií). Jádrem přednášky bylo shrnutí, že v současné době se v EU moderní techniky ochrany obyvatel moc necvičí; a když už ano, tak je obvykle cvičně zasažená oblast bez obyvatelstva. Podle slov Michaela Víta se cvičí “jak zachránit slunéčka sedmitečná, ne lidi.”

Poslední prezentace této sekce patřila zástupcům ministerstva vnitra a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Ti navázali na prezentaci dr. Víta otázkou, jestli si někdo z přítomných dovede představit, co by se stalo, kdyby do spadlého železničního mostu ve Studénce místo rychlíku narazil vlak s chlorem… Nicméně jejich prezentace byla zaměřena na přestavení lehkého mapového klienta pro cvičení Zóna 2015, které proběhlo v jaderné elektrárně Temelín.

Po přestávce následovala ve stejné místnosti sekce zaměřená na využití GIS ve vzdělávání. Zkušenosti z výuky představili zástupci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Palackého v Olomouci. Zajímavé bylo přestavení projektu Historická data v GIS, řešeného na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci projektu byla zpřístupněna prostorová a statistická data ze sčítání lidu z let 1921 – 2011.

Esri technologické workshopy
Předobědová sekce v hlavním sále byla opět orientována webovou platformu. V první části bylo představeno komplexní řešení WebAppBuilder for ArcGIS, který de facto nahradil grafické rozhraní pro populárního ArcGIS Viewer for Flex. Uživatel tak má k dispozici jednak řadu předem definovaných šablon a widgetů, jednak může díky otevřenému SDK aplikaci individuálně přizpůsobit, a to včetně vytvoření vlastního widgetu, čemuž se věnovala druhá část tohoto workshopu.

Značnou odezvu v kuloárech měla prezentace ArcGIS Open Data, reflektující strategii Esri v otázce otevřených dat. Portál portálů umožňuje vyhledávat, zobrazit metadata včetně interaktivního náhledu, ale především stáhnout otevřená prostrová data v několika dostupných formátech. Vedle očekávaných SHP či KML se Esri rozhodla podporovat mj. i formát GeoJSON. Na jednu stranu chválihodné řešení, na druhou stranu diskutabilní využití českými subjekty, co se plnění daty týče.

Poslední redakcí navštívenou sekcí byly uživatelské přednášky. Asi největší ohlas u účastníků vzbudila prezentace J. D. Bláhy a Martina Soukupa o kulturně-antropologickém výzkumu na Papui Nové Guinei. Dvojce přednášejících předvedla precizně nacvičený a vtipné historky z pobytu vnesly potřebné uvolnění atmosféry v sále.
O využití GIS v archeologickém výzkumu v jiné exotické lokalitě – Súdánu – přednášel Jan Pacina, který představil úskalí výzkumu v politicky nestabilní oblasti, kde je problém přivézt technické vybavení. I z toho důvodu využili například mapování z draka (jde využít i jako spacák nebo stan).

V závěru konference byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší poster. Cenu poroty dostal poster s názvem “Mapová aplikace Analýzy výškopisu” z dílny Zeměměřického úřadu. Cenu účastníků pak obdržel poster Katedry geoinformatiky UP v Olomouci s názvem “Metodika autorsko-právní ochrany GIS produktů”.

Share
Share