GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference GIS Esri v ČR očima organizátorů (TZ)

Konference GIS Esri v ČR se letos pořádal již 29. ročník, virtuální formu jsme si však vyzkoušeli úplně poprvé. Velmi si proto ceníme toho, že účast na konferenci byla dokonce vyšší než v předchozích, tradičně pořádaných ročnících – tuto konferenci navštívilo 1152 účastníků z 366 organizací.

Hlavní blok přednášek – digitální transformace a GIS

Na Konferenci GIS Esri v ČR  zazněly přednášky nejen o GIS a jeho využití v nejrůznějších oborech, ale také o digitální transformaci společnosti a čtvrté průmyslové revoluci, kterou právě prožíváme.

Právě o tomto tématu hovořil, po úvodním slovu jednatele ARCDATA PRAHA Petra Seidla, prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. Poté se hlavní program věnoval významu geoinformačních technologií a jejich využití v praxi. V současné situaci, kdy celý svět bojuje s nákazou COVID-19, se totiž systémy GIS ukazují jako významný pomocník. Důkazem byla například přednáška plk. gšt. Ing. Jana Maršy, Ph.D., ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, který mluvil o tom, jak GIS pomáhají při organizačním zajištění projektu Chytré karantény. Nasazením GIS při komunikaci s veřejností a organizaci obyvatel při nouzovém stavu se zabývalo i video Magistrátu města Jihlavy.

Nejen při nouzovém stavu, ale v celé době pandemie je nedocenitelná také pomoc Hasičského záchranného sboru ČR. Jejich práci představilo poutavé video a vedoucí oddělení rozvoje a projektového řízení Generálního ředitelství HZS ČR, plk. Ing. Jan Brothánek, posluchače následně seznámil s nejrůznějšími způsoby využití GIS při každodenní práci HZS. Důkazem toho, že technologie GIS jsou u nich na správném místě, je cena Special Achievement in GIS, kterou je letos ocenil prezident společnosti Esri (tvůrce systému ArcGIS), Jack Dangermond.

Každoročně jsou na konferenci oceňováni ti, kdo dokázali technologie GIS zapojit do pracovních procesů celé organizace. Tento rok ocenění připadlo Statutárnímu městu Přerov, kde GIS tvoří jeden ze základních systémů využívaných pro správu města.

K využití GIS se vztahovaly ještě další dvě videoreportáže: Institutu plánování rozvoje hl. m. Prahy, ukazující roli této technologie při péči o život v metropoli, a Zeměměřického úřadu, která shrnovala širokou nabídku aktuálních služeb, které úřad pro uživatele GIS nabízí a které do budoucna chystá.

Další tematické bloky

Odpolední blok týkající se veřejné správy nás podrobně seznámil s novými aplikacemi Zeměměřického úřadu a s nastupující rolí BIM v agendách měst. Jeho hlavní část se pak věnovala aktuálnímu stavu projektu Digitální technické mapy, a to včetně následné panelové diskuse.

Ve čtvrtek odpoledne se konal blok věnovaný správě inženýrských sítí. Právě zde totiž v současnosti dochází k významné technologické obměně, kdy se starší způsob pohledu na GIS – jako těžkého klienta přistupujícího do databáze – mění v přístup orientovaný na serverové služby. Díky tomu je možné lépe nastavovat přístupová práva různých uživatelů a funkcionalitu řídí server, a tak je možné se stejnými daty a se stejnými funkcemi pracovat nejen z robustních těžkých klientů, ale také z webových aplikací nebo dokonce z mobilních telefonů. Data jsou přístupnější, ihned aktualizovaná a uživatelé mohou díky tomu pracovat mnohem efektivněji.

Této generační změny se týkala nejen úvodní řeč specialistů z Esri, Jeffa Rashida a Patricka Demera, kteří posluchače seznámili se základními principy tohoto nového přístupu, ale  následovaly i první praktické zkušenosti z organizace ČEZ Distribuce. Tematický blok doplnily další cenné zkušenosti se zajímavými projekty ve společnostech Pražská teplárenská a PRE.

Novinky v technologii

Tradičně oblíbenou sekcí je technologický blok, ve kterém specialisté z ARCDATA PRAHA posluchače seznamují s aktuálními novinkami, zajímavými tipy a s plány rozvoje technologií do budoucna. Následující přehled stručně shrne nejdůležitější témata:

ArcGIS Pro

Aplikace ArcGIS Pro je s námi již pět let, aktuálně ve verzi 2.6. Svojí funkčností již zcela nahrazuje předchozí oblíbenou aplikaci ArcMap a přináší mnoho dalších možností – od práce ve 3D přes nové datové modely a integraci s cloudovými službami po nové způsoby vizualizace nebo využití algoritmů deep learning. V ukázce jsme mohli vidět i funkci geometrické sítě, která umožňuje provádět analýzu například na datech říční sítě.

Nová verze mapového prohlížeče na ArcGIS Online

Vedle tradičního prohlížeče map na ArcGIS Online můžeme používat také prohlížeč map (Map Viewer) beta, který je založen na novějším ArcGIS API for JavaScript 4. Co tento prohlížeč nabízí zcela nového? Jsou to například rozšířené možnosti shlukování dat. To je navíc výkonnější než ve standardním prohlížeči a dokáže zpracovat více prvků. Beta prohlížeč také dokáže lépe pracovat s popisky, používat různá písma a pracovat s víceřádkovými texty. Atributy polygonových prvků v něm můžeme zobrazovat například metodou teček. Zajímavou novou vlastností nového prohlížeče je i nastavení grafického módu prolnutí jednotlivých mapových vrstev. Metody ztmavit, násobit, zesvětlit nebo měkké světlo, které známe z grafických programů, jako je GIMP nebo Adobe Photoshop, nyní můžeme aplikovat na každou z vrstev v mapě.

ArcGIS Field Maps

Novinkou mezi mobilními aplikacemi je ArcGIS Field Maps, jejíž první verze bude zpřístupněna na konci roku. Sdružuje funkcionalitu aplikací Collector, Explorer, Navigator, Tracker a Workforce, a tak usnadní uživatelům v terénu práci – v ArcGIS Field Maps najdou vše na jednom místě.

ArcGIS Experience Builder

Tvoříte-li své vlastní aplikace, určitě sledujte ArcGIS Experience Builder – prostředí, ve kterém dokážete vytvořit aplikace od těch nejjednodušších až po ty několikastránkové. S každou aktualizací v něm přibývají nové widgety a ty stávající jsou rozšiřovány

ArcGIS Dashboards

Podobně jako prohlížeč map na ArcGIS Online, i ArcGIS Dashboards má novou verzi založenou na JavaScript API verze 4, která umožňuje používat pokročilejší funkce pro práci se skriptovacím jazykem Arcade a pro vykreslování. Slouží k rychlé tvorbě přehledových panelů – nejznámějším takovým panelem je stránka o koronaviru univerzity Johnse Hopkinse.

ArcGIS Insights

Prostředí pro zkoumání dat, statistickou analýzu a tvorbu map a interaktivních grafů dospělo již do verze 3.4. Tato verze přináší například nové grafy, vylepšení regresní analýzy a analýzy vztahů a nástroje pro snazší konverzi datových typů. V ukázce bylo předvedeno, jak lze v tomto prostředí z právě stažených, neupravovaných dat během pěti minut vytvořit interaktivně propojené mapy a grafy zobrazující aktuální data o COVID-19 ve světě.

Data pro ArcGIS

Součástí systému ArcGIS je také ArcGIS Online, které obsahuje mnoho kvalitních vrstev s daty, od podkladových map přes družicové snímky, digitální modely terénu až po prémiová síťová a demografická data. Část se věnovala také nové verzi databáze ArcČR, kterou ARCDATA PRAHA právě připravuje, a která bude založená na datech RÚIAN a ČSÚ.

Imagery – rastrová data a snímky

Součástí dat na ArcGIS Online jsou i družicové snímky sdílené formou Image služeb – ty umožňují přistupovat přímo na data, ze kterých jsou snímky vytvořeny, a tak vedle obvyklého zobrazení snímku umožňují i analyzovat jej ve všech spektrálních pásmech, ve kterých byl snímek pořízen. Díky tomu je možné snímky použít například k řízené klasifikaci a identifikaci zájmových prvků a oblastí, a to i metodami deep learning a umělé inteligence.

Velkým rozvojem prochází oblast snímkování z dronů. Produkty jako Drone2Map nebo ArcGIS SiteScan poskytují nástroje pro komplexní tvorbu 3D modelů z těchto snímků, včetně jejich dalšího využití na celé platformě ArcGIS. Zmínit musíme také podporu pro orientované fotografie, kdy můžeme i pozemní snímky (typu těch ze StreetView) používat pro interaktivní tvorbu a editaci dat.

Platforma ArcGIS

Jednou z klíčových vlastností systému ArcGIS je, že jeho jednotlivé součásti dohromady tvoří platformu, která zajišťuje všechny kroky práce s prostorovými daty – zpracování, ukládání, distribuci, analýzu, vizualizaci i zpřístupnění nejrůznějším typům uživatelů. Jeden ze vstupů v technologickém bloku proto ukázal, jak z dat JSON zveřejňovaných ministerstvem zdravotnictví vytvořit prostorová data, ta publikovat na místní geoportál a s jejich pomocí vytvořit webovou mapu, kontrolní panel (dashboard) a interaktivní aplikace, které si mohou prohlížet lidé i jen s webovým prohlížečem.

ArcGIS City Engine

Jednou ze specializovaných úloh, kde GIS může také pomoci, je procedurální modelování a virtuální realita. Produkt ArcGIS City Engine dokáže z prostorových dat vymodelovat celé město a prostřednictvím jeho modulu pro VR toto město také virtuálně navštívit a detailně prohlédnout. Snadno se přitom přepíná například mezi jednotlivými scénáři navrhovaného řešení. Uživatelé tak o plánovaných změnách získávají lepší představu a mohou se lépe rozhodovat.

GeoNet

GeoNet je sociální síť pro uživatele ArcGIS, kde si mohou navzájem sdílet zkušenosti, radit si a kontaktovat vývojáře Esri se svými návrhy a dotazy. Čeští uživatelé mají dokonce vlastní stránku CzechGIS, na které mohou své záležitosti probírat v češtině.

ArcGIS Enterprise for Kubernetes

ArcGIS Enterprise for Kubernetes je verzí ArcGIS Enterprise, která pro svůj běh využívá prostředí Kubernetes. To je technologie pro kontejnerizaci služeb, které jsou díky tomu lépe škálovatelné a na sobě nezávislé. Podpora této technologie zvýší stabilitu ArcGIS Enterprise i usnadní systémovou správu.

Uživatelské přednášky, online aplikace a workshopy

Účastníci konference si také mohli poslechnout patnáct předtočených uživatelských přednášek a prohlédnout si na dvacet internetových map a aplikací. Svými tématy se přitom dotýkaly nejrůznějších oborů – od veřejné správy a péče o životní prostředí přes meteorologii, zdravotnictví a využití v dopravě po dálkový průzkum Země. Ani tím však program konference ještě nekončí – v průběhu listopadu a prosince se budou účastníci konference ještě setkávat na technických workshopech se specialisty z ARCDATA PRAHA, kteří se budou věnovat nejrůznějším aplikacím a principům systému ArcGIS. Seznam workshopů a jejich rozvrh uvádíme například na stránce konference.

Zdroj textů a fotografií: ARCDATA PRAHA (redakčně neupraveno)

Share
Share