GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference GIS Esri v ČR (pozvánka)

Společnost ARCDATA PRAHA zve na letošní ročník Konference GIS Esri v ČR, která se v Kongresovém centru Praha uskuteční ve dnech 6. a 7. listopadu 2019. Konference nabízí možnost seznámit se s aktuálními projekty v oboru GIS, příležitost inspirovat se prací kolegů z celé České republiky a v neposlední řadě také vidět spoustu technologických novinek, o kterých je možné si na místě pohovořit s konzultanty, nebo si je rovnou i vyzkoušet.

Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené pracovníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. Nedílnou součástí konference je i bohatý doprovodný program zahrnující například různé soutěže, tematické expozice či výstavu posterů a velkých map.

Na konferenci můžete vystoupit s přednáškou, posterem, firemním referátem či se účastnit výstavy. Kormě přihlášení posterů jsou uzávěrky nastaveny na 30. června. Registrační poplatek je 4200 Kč bez DPH, ale organizátoři nabízejí řadu slev (i 100 %) pro držitele licencí, apod.   

Share
Share