GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference GIS v plánování měst a regionů (okem pořadatelů)

Dne 15.9.2016 se v prostorách VŠRR konal již 2. ročník konference „GIS v plánování měst a regionů“ (GISPLAN 2016). Akci organizovala Vysoká škola regionálního rozvoje ve spolupráci s Českou asociací pro geoinformace (CAGI). Ambicí konference bylo  představit některé nové trendy v geoinformačních technologiích a postupech, aplikovatelných v regionálním plánování. Akci zahájil rektor VŠRR Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. a předseda CAGI Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Myšlence akce odpovídala i řešená témata, mj. novinky na úseku územního plánování, kde byly prezentovány změny v novele stavebního zákona na úseku územního plánování a příprava standardizace výstupů územních plánů při jejich zpracování v prostředí GIS. Územně analytické podklady „slaví“ 10 let od jejich uvedení do praxe – na místě bylo zamyšlení o jejich kvalitách a funkci v rozhodovacím procesu. V rámci konference byla též představena metodika analýzy a vyhodnocení obsahu ÚAP krajů a zajímavá technologie hodnocení přehlednosti územních plánů pomocí eye-trackingu.

 „Aplikační“ blok byl zastoupen prezentací webové aplikace pro sběr hodnot a problémů v území pro ÚAP a předvedením „chytrého“ aplikačního prostředí pro analýzy v řešeném území.  Nechyběla též analýza veřejných prostorů z hlediska bezpečnosti chodců před možným pádem stromu. Zpětnou vazbu obyvatel a návštěvníků města pomáhají zajišťovat tzv. pocitové mapy, jejichž výstupy mohou být velice důležitým vstupem do procesu územního plánování.  Jak se město vyrovnává s potřebami zdravotně postižených občanů, zjistíme v interaktivní mapě bariér.

Protože tvorba územně plánovací dokumentace se neobejde bez kvalitních podkladů, byly představeny novinky a změny v poskytování údajů z produkce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Nové technologie v oblasti tvorby a aktualizace databáze dopravního značení, ale i  problémy se získáváním vstupních dat prezentovala firma, orientující se na rozvoj navigačních systémů. A pokud ještě zůstaneme u dopravní infrastruktury, nelze zapomenout na seznámení se s geografickým informačním systémem Státní plavební správy.

Konferenci navštívila necelá stovka účastníků a struktura odpovídala cílům, kterými jsou mimo jiné, snaha vytvořit platformu pro dialog mezi tvůrci koncepčních dokumentů v oblasti regionálních rozvoje, realizátory a odborníky z oblasti geoinformatiky, kteří mohou při tomto snažení pomoci.

p1000661

Důležité odkazy:

 Za programový výbor konference Ing. Pavel Struha

Share
Share