GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference HealthGIS | Zdraví a GIS Liberec 2019 (poslední info)

První ročník mezioborové odborné konference na téma využití geografických informačních systémů v oborech ochrany veřejného zdraví, prostorové epidemiologie a zdravotnictví začíná zítra v Liberci!

Jedná se o jedinou konferenci na téma GIS a veřejné zdraví v České republice sledující aktuální celosvětový trend zvyšování efektivity práce hygieniků a zdravotníků prostřednictvím zapojování metod GIS. Delegáti konference zastupují jak univerzity, tak státní správu (namátkou většinu krajských hygienických stanic, státní zdravotní ústav, ministerstvo zdravotnictví, nemocnice, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, zdravotní pojišťovny ad.)

V programu konference zazní 17 referátů, z toho tři klíčové:

  • prof. Ladislav Dušek (ÚZIS ČR): Nový Národní zdravotnický informační systém ČR a koncepce uvolňování jeho dat,
  • prof. Gabriel Guliš (University of Southern Denmark): Úloha GIS v hodnotenie dopadov na zdravie,
  • prof. Dagmar Dzúrová (Karlova univerzita): Nerovnosti ve zdraví v evropských regionech (projekt Euro-Healthy)

dva předkonferenční semináře s praktickými ukázkami a tréninkem v používání technik a metod geografických informačních systémů:

  • Příležitosti digitálních technologií pro práci v terénu: mobilní GIS
  • Jak využívat výhody GIS a zůstat nezahlcen technologiemi: webový GIS
Share
Share