GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference IMPA 2014: ICT projekty ve veřejné správě by neměly být cílem, ale prostředkem k jeho dosažení (TZ)

Pátý ročník konference IMPA proběhl 26. – 27. června 2014 v Karlových Varech a představil řadu úspěšně realizovaných ICT projektů ve veřejné správě západočeského regionu. Na konferenci byly prezentovány úspěšně realizované ICT projekty ve veřejné správě západočeského regionu, jako CROSS DATA nebo digitální mapy. Prezentované projekty se týkaly dopravní informatiky, GIS, územního plánování, eGovernment 2014+, bezpečnosti ICT a dalších témat, díky nimž veřejná správa zkvalitňuje služby občanům v regionu. Cílem byla mimo jiné podpora místního rozvoje, prohloubení česko-německé spolupráce a nastartování nových projektů v novém programovém období 2014 – 2020.

Zkvalitnění služeb veřejné správy

Konference IMPA 2014 představila ICT projekty česko-německé spolupráce a seznámila veřejnost s ICT strategiemi Karlovarského a Plzeňského kraje i některých příhraničních německých krajů (Thueringen, Sachsen). Vzájemná výměna poznatků o úspěšně fungujících projektech v rámci konference má docílit zkvalitnění služeb veřejné správy, dopravní informatiky a pomoci veřejné správě k vyšší efektivitě za využití nejmodernějších technologií.

„Vyšší efektivity v oblasti eGovernmentu není možné dosáhnout bez automatizace procesů vykonávaných krajskými a městskými úřady a bez sledování jejich nákladů,“ uvedl v rámci své přednášky Ing. Jiří Šáda, odborník na procesní řízení.

„Cílem konference IMPA 2014 je umožnit prezentaci krajských ICT projektů západočeského regionu a německých regionů, přispět ke zvýšení povědomí o rozpracování eGovernment a SMART Administration na krajské a místní úrovni. Rovněž chceme umožnit výměnu názorů, odbornou formální i neformální diskusi a především zprostředkovat setkávání lidí, kteří by se mnohdy ani fyzicky v dnešním často „virtuálním“ světě nesetkali,“ říká Ing. Martin Lukáš, Ph.D., organizátor konference.

Digitální mapy a digitalizační jednotky pro zefektivnění služeb

Náměstek hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel uvedl, že ambicí konference je představit úspěšně realizované konkurenceschopné projekty Karlovarského kraje, na něž bude možné v budoucnu navázat. Z konkrétních projektů zmínil užitečnost vznikajících digitálních map (v 3. třídě přesnosti), které mají velký význam v rámci územního plánování jak pro obce a města, tak pro stavitele či architekty. Dalším ze zmíněných projektů byly Digitalizační jednotky, v rámci kterých dochází např. k elektronizaci archivů či knihoven. Karlovarský kraj již úspěšně digitalizoval Balneologickou knihovnu (prameny o historii lázeňství). Digitalizace zjednodušuje přenos informací a zvyšuje bezpečnost jejich uchování.

CROSS DATA – informační výměna v rámci česko-německé spolupráce

„ICT technologie by neměly být cílem, ale prostředkem,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro regionální rozvoj Ing. Petr Navrátil. V tomto kontextu také hovořil o tom, že řada dobře zpracovaných a fungujících projektů z oblasti ICT je pro občany neznámá nebo je jimi odmítána díky špatné finální prezentaci. Poté zdůraznil důležitost česko-německé spolupráce s bavorskými a saskými partnery v rámci územního plánování, dopravy, infrastruktury i životního prostředí. „Regionální plánování na hranicích nekončí, zejména pak v územním plánování,“ dodal Ing. Petr Navrátil. Konkrétně potom představil několik realizovaných projektů, mezi nimi například projekt „CROSS DATA“ o vzájemném sdílení a výměně dat s německým příhraničními kraji.

IMPA 2014 zdrojem informací, inspirace a prostředkem k diskuzi

Konference má být inspirací a zdrojem informací pro management českých i německých orgánů státní správy a samosprávy, pro starosty, tajemníky a vedoucí odborů ICT českých i německých úřadů, pro ředitele a vedoucí pracovníky nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, pro akademické pracovníky z oblasti ICT a pro všechny firmy podnikající v oblasti ICT. Zpestřením dvoudenní konference byl společenský večer s živou hudbou a komentovaná projížďka regionálním vlakovým spojem RegioShark z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu, jíž se jako průvodce zhostil Vladimír Omelka, ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Karlových Varech.

 

Share
Share