GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference: Mapy jsou pro každého (shrnutí od pořadatelů)

Letošní konference Mapy jsou pro každého dala základním nástrojům orientace v terénu zcela nový rozměr. Mapy jako klíč k nalezení podnikatelských řešení, k efektivnímu rozhodování, ke komunikaci, nebo bezpečnostním systémům se dnes využívají na každém kroku či lépe řečeno téměř na každém displeji.

TopGis jako hlavní partner druhého ročníku červnové konference Mapy jsou pro každého 2016, spolu s pořádající Nadací partnerství přinesli na trh aktuální pohled na geoinformace a řadu případových studií, které poukazují na využitelnost dat v praxi. Konference tak umožnila sdílení inovací, zkušeností a poznatků mezi zástupci měst, krajů a odbornou veřejností. Letos se jich na konferenci zúčastnilo 92, což ve srovnání s loňskými 78 účastníky potvrzuje stoupající zájem o tuto problematiku. Například oblast mapování spotřeby domů jako součást nového fenoménu SMART- cities patřila k nosným tématům konference. I problematika typologie časoprostorového chování rezidentů a návštěvníků Prahy na konferenci mimořádně zaujala zástupce měst a krajů. Pohyb návštěvníků i obyvatel Prahy – pracujících, tranzitujících, nakupujících a řešících každodenní situace dal v mapách expertům v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy odpovědi na otázky typu „Odkud kam? Proč? Kdy? Jak často?“. Výsledná studie je výborným podkladem pro další plánování rozvoje Prahy a postup je inspirací i pro další města.

Z konference Mapy jsou pro každého
Z konference Mapy jsou pro každého

K dalším modelům využití dat, které účinně ovlivní život ve městech, patří i pocitové mapy, u nichž sběr dat probíhá tzv. geoparticipací s využitím přímé účasti občanů, kteří rozhodují o pozitivním či negativním vnímání veřejných prostor a prostranství. Výsledky zobrazené na pocitových mapách, konkrétně jde například o zanedbaná místa, smogovou zátěž, ruch, stav komunikací či další informace, se stávají pro města efektivním podkladem k provádění operativních nápravných opatření ale i ke strategickému územnímu plánování.

Témata konference a zájem účastníků tak prokázaly, že vedle státní a komunální správy mohou i manažeři velkých firem lépe využívat prostorové informace a mapy k rychlému a kvalitnímu rozhodování nebo získaná data aplikovat na bezpečná a udržitelná řešení svých projektů.  “Do našeho širokého portfolia služeb jsme zařadili digitální model povrchu, který zpracováváme na základě námi pořízených leteckých měřických snímků. V současné době je již využíván například na Magistrátu města Brna, kde se stává velmi oblíbeným podkladem pro efektivní rozhodování na municipálních odborech sledujících výstavbu, rozvoj v území a životní prostředí,“ uvádí Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka TopGis s.r.o.. Podle ředitelky Zedníčkové automatizace a plošné zpracovávání dat dnes otevírá úplně nové možnosti.

Share
Share