GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference Morušky 2012

„Morušky 2012“ je název konference pro studenty, jejichž výzkum se jakkoliv váže ke Krkonoším. Možná je prezentace i neukončených projektů, jelikož cílem setkání je hlavně interakce mezi studenty navzájem. Jsou zváni i studenti bez příspěvku. Konference se koná pravidelně každý rok, a to střídavě na české a polské straně Krkonoš.

Na konferenci budou pozváni i odborníci z různých oblastí krkonošského výzkumu, kteří přednesou své závěry a budou se studenty debatovat na různá témata. Připraveny budou též workshopy, soutěž o nejlepší prezentaci a možnost výletů (v případě sněhové pokrývky i běžkařských).

Vstup na konferenci je zdarma – náklady jsou hrazené Správou KRNAP a KPN.  Přihlášky je možné zasílat do 20. 2. 2012.  Více informací najdete zde.

 

Share
Share