GISportal
Jedeme i díky Vám

Košice, prvé slovenské mesto s vlastnou mapou kriminality.

Košice sú zatiaľ prvé slovenské mesto s vlastnou mapou kriminality. Slovensko v tejto oblasti využitia geografických informačných systémov výrazne zaostáva v porovnaní so susednou Českou republikou, kde funguje napr. projekt  MapaKriminality.cz o ktorom sme písali aj tu na Gisportáli. Košickú mapu vytvorila  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva z údajov Štatistického úradu, krajského policajného riaditeľstva a mestskej polície z rokov 2008 až 2012. Mapa odhaľuje množstvo zaujímavých skutočnosti. Napríklad v rámci obvodného oddelenia KVP bol v priebehu piatich rokov zaznamenaný výrazný nárast kriminality. V danom obvode je tiež vysoký podiel prípadov vandalizmu. Podľa Moniky Blišťanovej, jednej z riešiteliek projektu je to možné priradiť k demografii, keďže je tu najvyšší počet osôb vo veku do 20 rokov. Polročný projekt Vysoká škola bezpečnostného manažérstva považuje za pilotný. Či bude pokračovať, bude závisieť najmä od prístupu ku kvalitným podkladom. Súčasná databáza by sa mala totiž rozšíriť o socioekonomické dáta, ktoré umožnia napríklad identifikovať vplyv nezamestnanosti na kriminalitu. Škoda že výstupy tohto projektu nie sú dostupné aj pre širokú verejnosť. Zdroj: korzar.sme.sk

narast-pokles-2008_2012-1-_r6099_res
Vývoj kriminality v rokoch 2008 až 2012. Zdroj: sme.sk (VŠBM)
Share
Share